Kennisbank

Met de informatie in onze kennisbank kun je je verder verdiepen in bepaalde aspecten van je stadsdorp. Daarbij kun je gebruik maken van de kennis en ervaring van anderen. Via de rode balkjes hieronder kom je direct bij alle items over een bepaald onderwerp.

Jaarverslag 2022

We zijn blij je ons verslag over 2022 te kunnen presenteren. Wat gebeurde er in het Netwerk, welke activiteiten vonden plaats, hoe zagen onze financiën eruit, hoeveel stadsdorpen waren er en hoe kijken we terug? Je kunt het allemaal nalezen…

Lees verder

Onze Netwerk Nieuwsbrief

Wil je onze Netwerk nieuwsbrief ontvangen? Dat kan. Tenminste vier keer per jaar bundelen we interessante nieuwtjes en ontwikkelingen in onze Netwerk Nieuwsbrief. Vul het aanmeldformulier in en je staat daarna op onze verzendlijst. Onze nieuwsbrieven kun je hier nalezen:…

Lees verder

Zijn wij goed verzekerd?

De Vrijwilligers Centrale Amsterdam (VCA) heeft een artikel geschreven waarmee je kunt checken of je voldoen bent verzekerd. Meer informatie vind je ook hier: Vrijwilligersorganisaties moeten nagaan of zij voldoende verzekerd zijn voor de risico’s dievoortvloeien uit hun activiteiten.…

Lees verder

Bestuurdersaansprakelijkheid meeverzekerd

Vanaf 1 januari 2023  ben je als vrijwilliger, wanneer je een functie vervult  als bestuurder, commissaris of toezichthouder van een rechtspersoon (stichting of vereniging) in de gemeente Amsterdam, automatisch verzekerd onder de Amsterdamse Vrijwilligers Verzekering (AVV). Met deze uitbreiding van…

Lees verder

Verzekeringen voor je stadsdorp

Veel besturen van stadsdorpen vragen zich vroeg of laat af of het zinvol is zich te verzekeren voor aansprakelijkheid. Het gaat hierbij dan vaak diverse vormen van aansprakelijkheid zoals voor ongevallen, letsel, verlies van goederen en bestuurdersaansprakelijkheid. Amsterdam heeft een…

Lees verder

Netwerk Nieuwsbrief 1

Onze eerste Netwerk Nieuwsbrief is verschenen op 5 januari 2022. Je kunt nieuwsbrieven hier nalezen: Netwerk Nieuwsbrief – januari 2022 Netwerk Nieuwsbrief – juni 2022 Wil je je inschrijven voor onze nieuwsbrieven, dat kan! Klik dan hier. Eindelijk een nieuwsbrief…

Lees verder

Coronamaatregelen per 18 december 2021

Vanaf 13 november golden strengere coronaregels. Die zijn verlengd tot 14 januari 2022. Stadsdorpen zijn niet tot veel verplicht, behalve de algemene regels die voor iedereen gelden: WASSEN – AFSTAND – LUCHTEN – TESTEN Je mag als stadsdorp wel veel…

Lees verder

CoCo

De Coördinatiecommissie (of kortweg) Coco is de groep die de bijeenkomsten van het Netwerk voorbereid en zorgt voor de dagelijkse werkzaamheden zoals de website, mails, externe contacten en de financiële zaken. De CoCo bestaat bij toerbeurt uit ongeveer 5 leden…

Lees verder

Workshop MAEX 19 augustus 2021

Tijdens deze workshop is uitleg gegeven wat MAEX is en hoe je er gebruik van kunt maken. Dit is de algemene presentatie over MAEX Hier vind je de Communicatiekit hoe je profiel kunt inzetten in communicatie over je initiatief Kijk…

Lees verder

Coronarichtlijnen voor vrijwilligersorganisaties

Movisie, hét kennisinstituut voor sociale vraagstukken, heeft een coronadossier waarin ook richtlijnen zijn opgenomen voor vrijwilligersorganisaties. Lees er alles over op hun website. Op de website van de NOV wordt een coronadossier bijgehouden met de meest actuele informatie:

Lees verder

Workshop Communicatie 3 september 2021

Op vrijdag 3 september 2021 vond de workshop Succesvol Communiceren plaats. Hieronder vind je het belangrijkste materiaal dat werd gebruikt: – De presentatie met de Powerpointdia’s – Het Formulier AIDA oefening – De bijlage met een Overzicht communicatiekanalen voor je…

Lees verder

Het Netwerk is lid van de NLZVE

Nederland Zorgt Voor Elkaar is het landelijk netwerk van bewonersinitiatieven die zichbezighouden met welzijn, wonen en zorg. NLZVE deelt kennis, ervaringen, knelpunten, oplossingen en onderzoek op het terrein van welzijn, zorg en wonen. Daarnaast behartigt het netwerk de belangen van…

Lees verder

Buurtcoöperatie Oostelijk HavenGebied

Inleiding door Meta de Vries, coördinator Buurtcooperatie Oostelijk HavenGebied (OHG) (gehouden tijdens netwerkbijeenkomst 29-11-2019) In 2014 ontstond er een netwerk in de buurt vanuit de gedachte: we worden ouder worden en willen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. Vanaf het…

Lees verder

Privacyverklaring

Zoals elke organisatie in Europa zijn wij gehouden aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) ofwel de Privacywet. Omdat wij persoonsgegevens opslaan en verwerken, hebben we een Privacyverklaring opgesteld. We hechten veel waarde aan zorgvuldig omgaan met persoonlijke informatie. Om die…

Lees verder

Lucas Community

Lucas Community Een beweging van ondernemende buurtbewoners in Osdorp Wat beweegt ons Wij zijn een groep buurtbewoners die zich krachtig inzetten voor de verbetering van de kwaliteit van leven en de wijkeconomie in Osdorp. Wij willen voor en met buurtbewoners…

Lees verder

Generatiediner

In Stadsdorp VondelHelmers willen we graag alle generaties uitnodigen mee te doen, ieder op hun eigen manier. Immers de levensfasen zijn heel verschillend en ook de behoeften aan contact, hulp etcetera. Op 7 april 2017 hebben we een succesvol generatiediner…

Lees verder

Wat is een stadsdorp?

Een stadsdorp is een initiatief van en voor bewoners in een buurt met het doel modern nabuurschap te bewerkstelligen. Hoewel stadsdorpen aanzienlijk verschillen door de buurt, de initiatiefnemers en zo meer, zijn er toch drie algemene pijlers waarop elk stadsdorp…

Lees verder