Agenda

10 maart 2023

Workshop voor nieuwe stadsdorpen

Wil je een stadsdorp beginnen? Of ben je in de startfase van een stadsdorp in jouw buurt? Dan is deze bijeenkomst voor jou bedoeld. In de workshop kunnen vragen worden gesteld, is de ervaring van andere stadsdorpen beschikbaar (hoe pakten zij het aan?), en kunnen onderling ervaringen worden uitgewisseld.

De workshop vindt plaats op vrijdagmiddag 10 maart a.s. in Amsterdam West en deelname is gratis. Als je belangstelling hebt, geef je dan van tevoren op, dan houden we je op de hoogte. Ons emailadres is info@netwerkamsterdamsestadsdorpen.nl

beginnen 2

2 juni 2023

Netwerkbijeenkomst

Onze halfjaarlijkse Netwerkbijeenkomst om elkaar te ontmoeten als stadsdorpen en om ervaringen en kennis uit te wisselen. Op vrijdagmiddag van 15 tot 17 uur met borrel na afloop. In Buurtsalon Jeltje in de 1e Helmerstraat 106-N.

Op het programma staat een update over het Netwerk en onze plannen voor 2023. En de uitkomst van ons Whats-App-experiment met stadsdorpen. Er zijn twee gasten. Jeroen Loeffen van de stichting Coloci komt vertellen over hoe zij sociale initiatieven zoals stadsdorpen willen ondersteunen. En in het kader van elkaar leren kennen, presenteert zich ditmaal Stadsdorp Westerpark. En uiteraard is er tijd om te netwerken, ervaringen uit te wisselen en om bij te praten.

We willen graag weten op hoeveel mensen we kunnen rekenen. Wil je je daarom van tevoren opgeven? Dat kan via het emaildres: info@netwerkamsterdamsestadsdorpen.nl