Kennisbank

Statistische informatie over je wijk/buurt

Via de speciale website Gebied in Beeld van de Gemeente Amsterdam kun je op wijk- en buurtniveau allerlei cijfers over je wijk bekijken via ene zogenaamd dashboard.

Je kunt er gegevens bekijken via 11 verschillende thema’s. Vijf belangrijke thema’s (voor stadsdorpen) zijn:

  • Gebied in het Kort: hierin kun je onder meer zien hoeveel inwoners je buurt heeft, wat het oordeel is van de bewoners over de ontwikkeling van de buurt en hoe het is gesteld met de sociale cohesie.
  • Bevolking: dit laat de leeftijdsverdeling zien in de buurt, de samenstelling van huishoudens en de migratieachtergrond van de buutbewoners.
  • Welzijn, Zorg en Sport: dit verschaft informatie over de leefsituatie-index, het percentage eenzame bewoners in je wijk en zorgcijfers omtrent leefstijl, gezondheid en mantelzorg.
  • Werk, inkomen en participatie: hierin wordt onder andere de betrokkenheid bij de buurt gerapporteerd.
  • Sociale Kracht: hierin is zichtbaar de Sociaal Economische Status (SES) van buurtbewoners, de Kwetsbaarheidsscore en een score qua Draagkracht. Lees hieronder meer over wat draagkracht is.

 

Hoe wordt het onderdeel Draagkracht berekend?

Draagkracht bestaat uit twee onderdelen: Sociale Cohesie en Buurtactiviteiten per 1000 inwoners.

Omdat sociale cohesie zo’n belangrijk doel is voor bijna alle stadsdorpen lichten we deze er speciaal uit.

De score per wijk/buurt op sociale cohesie wordt berekend op basis van de volgende stellingen:

  • De mensen kennen elkaar in deze buurt nauwelijks
  • De mensen gaan in deze buurt op een prettige manier met elkaar om
  • Ik woon in een gezellige buurt, waar veel saamhorigheid is
  • Ik voel me thuis bij de mensen die in deze buurt wonen.

De antwoorden worden omgescoord naar rapportcijfers. Sociale cohesie is het gemiddelde van de rapportcijfers van de vier uitspraken (waarde tussen 1 en 10, waarbij een 1 staat voor een zeer negatief en een 10 voor een zeer positief oordeel). Er wordt alleen gerapporteerd over gebieden met minstens 50 respondenten. Uitzondering zijn de cijfers op buurtniveau: dit is een driejaarsgemiddelde op basis van minstens 30 respondenten.