Kennisbank

Wat is een stadsdorp?

Een stadsdorp is een initiatief van en voor bewoners in een buurt met het doel modern nabuurschap te bewerkstelligen.

Hoewel stadsdorpen aanzienlijk verschillen door de buurt, de initiatiefnemers en zo meer, zijn er toch drie algemene pijlers waarop elk stadsdorp rust:

  • Het creëren van cohesie in de buurt als tegenwicht tegen de anonimiteit van de stad
  • Activiteiten op basis van interesses van deelnemers. Dit is de leuke, vrolijke kant van een stadsdorp. Mensen zoeken elkaar op en doen activiteiten waar ze samen zin in hebben. Zo gaat het stadsdorp in tegen de anonimiteit van de grote stad. Je kent mensen die je op straat ziet.  Lang niet iedereen wil aan een activiteit meedoen, velen hebben het al druk genoeg. Dat is geen belemmering om lid te zijn van een stadsdorp. Het mag, het moet niet.

Activiteiten worden door leden zelf georganiseerd. Vaak is sprake van een initiatiefnemer die de organisatie ervan op zich neemt.

Kijk op de websites van de afzonderlijke stadsdorpen om te zien hoe veelzijdig de invulling van activiteiten is.

  • Onderlinge steun, modern nabuurschap. Dit is vaak een tweede fase in het ontstaan van een stadsdorp, maar wel altijd een van de doelstellingen. In elk stadsdorp heten ze anders, binnenbuurten, buurtjes, maar het zijn groepen mensen die echt  dichtbij elkaar in de straat of enkele straten wonen en voor elkaar beschikbaar zijn als dat nodig is. Veel stadsdorpen kennen ook een (digitale)  uitwisseling van goederen en diensten.

Verschillen tussen de stadsdorpen:

  • vooral van 50+- ers, andere zijn van alle leeftijden.
  • Rechtsvorm: stichting, coöperatieve vereniging of geen rechtsvorm ( een beweging). Zie verder bij Rechtsvormen.
  • Stadium van ontwikkeling. De langst lopende is stadsdorp Zuid (start 2009), en er komen nog geregeld nieuwe bij. Zie “overzicht stadsdorpen” in het hoofdmenu van deze website.
  • Omvang van het stadsdorp: van een buurt van 500 bewoners tot 10.000 bewoners.
  • Formalisering van de organisatie.