Kennisbank

Column: Wat een uitvinding!

Het was na de zomer van 2013, dat ik een flyer in de brievenbus kreeg; een uitnodiging voor een bijeenkomst met buurtbewoners om samen te kijken of een stadsdorp iets voor onze buurt zou kunnen zijn.

Deze flyer kwam – voor mij – precies op het goede moment. Ik woonde al jaren op de Overtoom, maar kende mijn buren eigenlijk niet. Juist in die periode begon ik na te denken over mijn  toekomst, die met minder werk gevuld zou zijn. Iets wat me ook heel erg aantrok was het nieuwe van een stadsdorp én het ontbreken van regels als “zo hoort het!”. Er was maar één doel: samen kijken of we iets konden bedenken om de sociale cohesie tussen buurtbewoners te versterken. Niet meer en niet minder.

Ik ging naar de aangekondigde bijeenkomst en kwam er vrolijk vandaan. Leuk om mensen te leren kennen, die zo dicht bij me woonden. Ik gaf me op voor een groepje, dat wel verder wilde kijken wat er mogelijk was.

En van het een kwam het ander …..

Er werden dingen geregeld als: een maandelijks etentje, huiskamerbijeenkomsten, een filmgroepje, een site, een nieuwsbrief, wandelingen door de buurt, lezingen, etentjes met en op de straat, een borrel onder een door basisschoolleerlingen versierde kerstboom, een dichtersfestival, enz..

Allemaal leuk en mooi en gezellig én verbindend.

Waarom vond en vind ik stadsdorpen nou zo’n fantastische uitvinding?

Het gaat – voor mij – vooral om 2 dingen.

  • Er zijn geen regels voor hoe het “moet”! Elk stadsdorp heeft het doel de verbinding tussen mensen te versterken en hoe stadsdorpelingen dat willen doen….mogen ze lekker helemaal zelf weten!
  • Bekenden zien als je op straat loopt of boodschappen doet bij de supermarkt; even een praatje maken en vervolgens blij weer verder lopen.

Inmiddels woon ik niet meer op de Overtoom, maar kom er nog zeer regelmatig. En altijd kom ik nog wel ex-buren tegen met wie ik even een gesprekje heb én ik doe soms nog met veel plezier mee aan activiteiten.

Ik had deze ervaringen nooit willen missen én heb er veel van geleerd! Wat een uitvinding, die stadsdorpen!!

Marion Mulder