Kennisbank

Samenvatting Rondetafelgesprekken 2023

Ook in het najaar van 2023 hielden we vier Rondetafelgesprekken. Dit zijn kleinschalige bijeenkomsten waarin de stadsdorpen per stadsdeel bij elkaar komen om ervaringen uit te wisselen en om verdiepende gesprekken te kunnen voeren rondom thema’s die relevant zijn voor stadsdorpen.

Van elk Rondetafelgesprek is een verslag gemaakt dat aan alle deelnemers is toegestuurd. De CoCo heeft een samenvatting gemaakt van alle gesprekken en bekeken welke vervolgacties voor het netwerk relevant zijn.