Kennisbank

2014 – Verslag netwerkbijeenkomst 14 november 2014 Startende stadsdorpen

Rond de tafel zaten zes beginnende stadsdorpen: Utrechtse straat, Overtoomse Sluis, IJburg, Kadijken, Landsmeer en het Roze Stadsdorp.  Stadsdorp CentrumOost is als ‘ervaringsdeskundige’ aangeschoven.
Landsmeer doet onderzoek naar eenzaamheid en sociale netwerken. Overtoomse Sluis had deze week een eerste bijeenkomst waarbij de initiatiefgroep van 3 uitgebreid is naar 12 personen. Zij hebben al wel een website: (www.overtoomsesluis.nl) .Utrechtse straat is in februari begonnen. De contacten gaan via-via. Er zijn 35 mensen die hun mailadres hebben opgegeven en er is een facebookgroep met 50 volgers. Er zijn maandelijkse borrels bij Sluizer. Zie www.stadsdorputrechtsestraat.nl. De deelnemer uit Kadijken heeft ervaren hoe belangrijk bijeenkomsten van Centrum Oost zijn om uit je huis gelokt te worden.

IJburg  heeft al 3 grotere bijeenkomsten bij de Flexbieb (www.flexbieb.nl/ijburg.html)  gehad. Daarnaast 2 keer per maand FlexSoos. Belangstelling lijkt wat terug te lopen. Percentage 60 plussers op IJburg is heel laag. Tip CentrumOost: vraag bij Onderzoek en Statistiek Amsterdam de gegevens van je buurt op. (www.os.amsterdam.nl) Doelstelling van IJburg is alle leeftijden bereiken. Er zijn gesprekken met de participatiemakelaar. IJburg wil graag subsidie voor de opzet van een website. Volgens Utrechtse Straat kan een website ( bijna) gratis. Tip CentrumOost: toch startsubsidie aanvragen; ook al opdat de gemeente  zich realiseert hoeveel bewonersinitiatieven er zijn. Ook bijv. kosten van de eerste bijeenkomsten kunnen uit een startsubsidie worden gefinancierd. (www.amsterdam.nl/subsidies)

Het Roze Stadsdorp is in oprichting;  half december een eerste vergadering. Overweging: met alle veranderingen in de zorg zal je een groter beroep op je omgeving moeten doen. LHBT’s hebben vaak een klein netwerk. ‘Kunnen we elkaars familie worden?

In CentrumOost bestond sinds 2000 het Platform Woonvormen Oostelijke Binnenstad.  Dat vormde de basis van het stadsdorp. Mei 2013 is de vereniging opgericht. Er zijn nu zo’n 100 betalende leden, € 5,- per maand; reductie is mogelijk voor hen die Stadsdpas Plus hebben. Tip: Gebruik van buurtkranten is heel belangrijk. Zorg dat daar regelmatig info over het stadsdorp instaat. Mensen willen niet op facebook. Zie www.stadsdorpcentrumoost.nl

Algemene vraag: wat heb je als beginnend stadsdorp te bieden? Je moet een wenkend perspectief hebben. Alles begint toch met de onderlinge contacten. En met een initiatiefgroep. Stadsdorp Zuid bestond lange tijd alleen als initiatiefgroep.

Over nabuurschap: er zijn heel veel prima initiatieven waar stadsdorpen mee kunnen samenwerken.Op een bijeenkomst in Pakhuis de Zwijger presenteerden zich onlangs 40 van dergelijke initiatieven. Genoemd worden: Peerby, Buuf, Thuisafgehaald, Studentaanhuis. Hoe verhouden stadsdorpen zich tot andere buurtinitiatieven?  En: is het een idee om de goede initiatieven op www.netwerkamsterdamsestadsdorpen.nl te recenseren?

Eerder op de middag is het plan gelanceerd om een landelijke online helpdesk te starten voor beginnende stadsdorpen.  Voor beginnende stadsdorpen in Amsterdam bestaat nu al direct de mogelijkheid om een ervarener stadsdorp als “buddy” te vragen voor enige tijd.

Terugkomende vraag aan deze tafel is: wat heb je als beginnend stadsdorp te bieden aan potentiele leden?  Het gaat duidelijk nog niet over de (ontwikkelingen in de) Zorg waar zojuist een inleiding over gehouden is. Beginnende stadsdorpen richten zich op de sociale contacten en nabuurschap en denken na over hun perspectieven.