Kennisbank

2015 – Debat over wijkzorg in Amsterdam – verslag

Op 25 juni 2015 heeft de kenniskring zorg van de gezamenlijke stadsdorpen in Amsterdam een debat georganiseerd over de wijkzorg. Hieronder staan de bevindingen uit dat debat. De algemene lijn is dat de stadsdorpen zich nogal zorgen maken over de stand van zaken. De aanwezigen drongen er bij de kenniskring op aan om op niet al te lange termijn ingrediënten voor visies op de wijkzorg te ontwikkelen voor de stadsdorpen. De kenniskring heeft op 7 september besloten hiermee aan de slag te gaan, rekening houdend met het gegeven dat stadsdorpen hier heel verschillend mee om gaan.

De noodzaak van visieontwikkeling wordt versterkt door de beleidsontwikkeling op stedelijk niveau. B&W heeft een agenda vastgesteld voor het verbeteren van de relatie tussen de formele en de informele zorg. Die wordt na de zomer van 2015 uitgewerkt. Daar zullen de stadsdorpen – elk op hun eigen manier – een rol in kunnen spelen.

Voor het verslag van dit debat klik hier.