Kennisbank

Het Netwerk is lid van de NLZVE

Nederland Zorgt Voor Elkaar is het landelijk netwerk van bewonersinitiatieven die zich
bezighouden met welzijn, wonen en zorg. NLZVE deelt kennis, ervaringen, knelpunten, oplossingen en onderzoek op het terrein van welzijn, zorg en wonen. Daarnaast behartigt het netwerk de belangen van de aangesloten bewonersinitiatieven op landelijk niveau.

De NLZVE heeft een Ondersteuningsteam waar je gebruik van kunt maken al stadsdorp. Er zijn enkele adviseurs, die zelf bij één van de vele initiatieven zijn betrokken, beschikbaar om jou als initiatiefnemer met raad en daad terzijde te staan.  Meer informatie hierover vind je op hun website.

Het Netwerk Amsterdamse Stadsdorpen is sinds 2020 lid van de NLZVE.

nlzve logo