Het Netwerk

Het Netwerk Amsterdamse Stadsdorpen is een informeel netwerk van stadsdorpen in Amsterdam en omstreken. Wij geloven dat Amsterdam en omgeving een mooiere regio wordt als mensen zich met elkaar verbonden voelen. Naast vrijheid zoeken veel mensen die hier wonen ook juist naar verbinding. Stadsdorpen bieden een unieke kans om mensen bij elkaar te brengen en daarmee meer nabuurschap te creeëren.

Wat is nabuurschap?

Onder nabuurschap verstaan we dat buurtgenoten elkaar (leren) kennen en samen activiteiten organiseren en elkaar hulp bieden, die is gericht op het vergroten van het welzijn, de kwaliteit van wonen en (informele) zorg.

Bekijk in deze korte video wat een stadsdorp is en welke rol het Netwerk vervult:

Waarom is er een Netwerk?

Het oprichten en vormgeven van een stadsdorp is een groot avontuur. We hebben als stadsdorpen graag af en toe onderling contact om van en met elkaar te leren.

Het Netwerk Amsterdamse Stadsdorpen is ontstaan eind 2013 en is inmiddels een informele vereniging en staat als zodanig ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Vertegenwoordigers van stadsdorpen werken in het netwerk samen aan meer nabuurschap in de stad en we onderhouden contacten met onze bondgenoten.

Ons doel is om te zorgen voor meer nabuurschap in de stad door bestaande stadsdorpen én nieuwe initiatieven te versterken in hun rol in hun eigen wijk of in de stad Amsterdam en omgeving.

De relatie tussen de stadsdorpen en het Netwerk

Onze onderlinge relatie is gebaseerd op samenwerking en gelijkwaardigheid. Het Netwerk wil graag functioneren als onderkoepeling van de stadsdorpen in Amsterdam en omgeving. Het Netwerk wil inspireren en innoveren, zonder beleidsmaker te worden. Elk stadsdorp houdt namelijk steeds de zeggenschap over haar eigen koers.

Het Netwerk heeft de volgende activiteiten:

  • het stimuleren van de uitwisseling van kennis en ervaring tussen stadsdorpen;
  • deze website netwerkamsterdamsestadsdorpen.nl;
  • een nieuwsbrief, die zich richt op bestuurders/kerngroepleden/trekkers van de stadsdorpen;
  • netwerkbijeenkomsten van en voor alle stadsdorpen;
  • een coördinatie commissie (CoCo) die de netwerkbijeenkomsten voorbereidt en de dagelijkse zaken behandelt;
  • een Kenniskring Zorg & Wonen;
  • regelmatige scholingsactiviteiten zoals workshops, trainingen en kennisbijeenkomsten;
  • het onderhouden van contacten met alle stadsdorpen in Amsterdam;
  • het behartigen van de belangen van stadsdorpen door contact te onderhouden met relevante organisaties in de stad en in het land;
  • het informeren van stadsdorpen over initiatieven, activiteiten en publicaties die van belang kunnen zijn voor hun functioneren.

De nadruk in al onze activiteiten ligt op vernieuwing en ontwikkeling door gebruik te maken van aansprekende voorbeelden en mensen.

Bekijk ook onze algemene flyer of lees ons Jaarverslag over 2022.

We zijn als Netwerk lid van Nederland Zorgt voor Elkaar (NLZVE).

Door middel van de links in de lijst van activiteiten hierboven kun je meer lezen over bepaalde onderwerpen.

Wil je meer weten of reageren?

We zijn altijd blij met een bericht, reactie, vraag of opmerking. Je kunt ons bereiken via het emailadres: info@netwerkamsterdamsestadsdorpen.nl