Het Netwerk

Het Netwerk Amsterdamse Stadsdorpen is een informeel netwerk van stadsdorpen in Amsterdam en omstreken. Bekijk in deze korte video wat een stadsdorp is en welke rol het Netwerk vervult:

Waarom is er een Netwerk?

Het oprichten en vormgeven van een stadsdorp is een groot avontuur. We hebben als stadsdorpen graag af en toe onderling contact om van en met elkaar te leren.

Het Netwerk Amsterdamse Stadsdorpen is ontstaan eind 2013 en is inmiddels een informele vereniging en staat als zodanig ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Vertegenwoordigers van stadsdorpen werken in het netwerk samen aan meer nabuurschap in de stad en we onderhouden contacten met onze bondgenoten.

Het Netwerk heeft de volgende activiteiten:

 • het verzamelen en uitwisselen van ‘good practices’: wat werkt in de praktijk?
 • het stimuleren van de uitwisseling van kennis en ervaring tussen stadsdorpen;
 • deze website netwerkamsterdamsestadsdorpen.nl;
 • een nieuwsbrief, die zich richt op bestuurders/kerngroepleden/trekkers van de stadsdorpen;
 • netwerkbijeenkomsten van en voor alle stadsdorpen;
 • een coördinatie commissie (CoCo) die de netwerkbijeenkomsten voorbereidt en de dagelijkse zaken behandelt;
 • een Kenniskring Zorg & Wonen;
 • regelmatige scholingsactiviteiten zoals workshops, trainingen en kennisbijeenkomsten;
 • het onderhouden van contacten met alle stadsdorpen in Amsterdam;
 • het behartigen van de belangen van stadsdorpen door contact te onderhouden met relevante organisaties in de stad en in het land;
 • het informeren van stadsdorpen over initiatieven, activiteiten en publicaties die van belang kunnen zijn voor hun functioneren.

Bekijk onze activiteiten in onze algemene flyer of lees ons Jaarverslag over 2021.

We zijn als Netwerk lid van Nederland Zorgt voor Elkaar (NLZVE).

Door middel van de links in de lijst van activiteiten hierboven kun je meer lezen over bepaalde onderwerpen.

Wil je meer weten of reageren?

We zijn altijd blij met een bericht, reactie, vraag of opmerking. Je kunt ons bereiken via het emailadres: info@netwerkamsterdamsestadsdorpen.nl