Nieuws

Rapport over de rol van vrijwilligers bij informele zorg in Amsterdam

Welke rol spelen vrijwilligers in het faciliteren van het langer thuis wonen van Amsterdamse ouderen? Dat onderzocht onderzoeksbureau De ParticipatiePraktijk in opdracht van Vrijwilligers Centrale Amsterdam (VCA). Zowel vrijwilligers als vrijwilligerscoördinatoren en vrijwilligersorganisaties zijn voor dit onderzoek kwalitatief geïnterviewd. Het onderzoek wijst uit: vrijwilligerswerk in de informele zorg moet vooral léuk zijn. De resultaten uit het onderzoek Samen zorgen voor Amsterdammers laten zien dat Amsterdamse vrijwilligers niet vrijwilliger worden omdat het Nederlandse zorgbeleid erom vraagt, maar omdat ze graag iets doen wat ze leuk vinden en wat voldoening geeft. Een veilige en afgebakende werkomgeving speelt hierbij een cruciale rol. Uit het onderzoek blijkt ook dat vrijwilligers soms rollen krijgen toebedeeld waarvoor zij niet direct zijn aangenomen. Zo worden zij van hulpbehoevende Amsterdammers die geen naasten hebben soms gezien als eerste contactpersoon en wordt hen bijvoorbeeld gevraagd om de regie te houden bij een ziekenhuisbezoek.Het volledige rapport is hier te lezen:…

Lees verderRapport over de rol van vrijwilligers bij informele zorg in Amsterdam

Netwerk Nieuwsbrief nr 5 is uit

Vandaag verscheen de 5e Netwerk Nieuwsbrief. Hierin ondermeer aandacht voor ons jubileum, het Actie Onderzoek, de Netwerk WhatsApp Community, trainingen in 2024 en het vertrek van Jacques Allegro. Je leest deze nieuwsbrief via deze link: Nieuwsbrief nummer 5. Wil je je inschrijven voor onze Nieuwsbrief? Klik dan hier.

Lees verderNetwerk Nieuwsbrief nr 5 is uit

Stadsdorp Vughterdriehoek in ‘s- Hertogenbosch opgericht

In januari 2024 is een stadsdorp opgericht in Den Bosch. Met inspiratie uit de hoofdstad. Kijk maar eens hoe ze het in Brabant aanpakken. Dit vermeld de homepage van hun website: Dit is wat ze schrijven: Onderdeel zijn van je stadsdorp heeft veel voordelen: Je weet wie er in je buurt woont, wat iemand kan bijdragen en wat iemand nodig heeft. Er kunnen activiteiten gericht op ontmoeting, ondersteuning en gezamenlijke belangen worden georganiseerd. Een stadsdorp is een omgeving waarin mensen zich veilig en verbonden voelen. Er is een sociale cohesie, wat zorgt voor een sterkere gemeenschap. Zorgt voor individuele ondersteuning waar nodig, bijvoorbeeld bij eenzaamheid of hulpvragen. Streeft naar duurzaamheid, zowel op sociaal, ecologisch als economisch gebied. Kortom, een stadsdorp is een buurtinitiatief dat buurtbewoners bij elkaar brengt, het sociale netwerk versterkt en actief bijdraagt aan de leefbaarheid en verbondenheid in de buurt. Bekijk de website van dit nieuwe stadsdorp…

Lees verderStadsdorp Vughterdriehoek in ‘s- Hertogenbosch opgericht

Actie Onderzoek onder stadsdorpen

De coördinatiecommissie (Coco) van het Netwerk Amsterdamse Stadsdorpen (NAS) heeft besloten om in haar 10-jarig jubileumjaar een onderzoek te doen onder de stadsdorpen. Doel van het onderzoek is de kracht van de stadsdorpen en hun activiteiten nog zichtbaarder te maken. Ook willen we de ambities en uitdagingen die stadsdorpen hebben in kaart brengen. Met name ook op het gebied van gemeenschapsvorming en nabuurschap in de wijken en buurten waarin zij opereren. Daarbij zullen ontmoeting, dienstverlening en preventie voorop staan. Ook kunnen tijdens de interviews de onderwerpen wonen en zorg aan bod komen als een stadsdorp daarin ambities heeft of zelf al uitvoerend mee bezig is. We willen daar echter zo weinig mogelijk in sturen, maar het uit de stadsdorpen zelf laten komen. Aanleiding tot het onderzoek Ons netwerk van Amsterdamse Stadsdorpen (afgekort NAS) heeft in 2023 deelgenomen aan 3 bijeenkomsten van “Nederland Zorgt Voor Elkaar” (afgekort NLZVE) over het vervolg…

Lees verderActie Onderzoek onder stadsdorpen

Inventarisatie training 2024

Tijdens de Rondetafelgesprekken eind 2023 hebben we aan alle deelnemers gevraagd welke onderwerpen van hen betreft bovenaan hun verlanglijst staan als het gaat om trainingen en workshops. De uitkomst was behoorlijk divers, maar een aantal onderwerpen kwam duidelijk terug als rode draad. Tenminste 8 stadsdorpen gaven aan aan deze onderwerpen behoefte te hebben qua training en workshops: Deze onderwerpen zijn dus onze leiddraad voor het opzetten van de trainingen in 2024, waarvoor we inmiddels subsidie hebben ontvangen.

Lees verderInventarisatie training 2024

Jacques Allegro stopt als CoCo-lid

Per 1 januari 2024 stopt Jacques Allegro om persoonlijke redenen met zijn lidmaatschap van de Coördinatiecommissie (CoCo). Een bijzonder moment omdat Jacques vanaf het allereerste moment in 2010 betrokken was bij het naar Nederland brengen van het concept van stadsdorpen. Hij was initiatiefnemer van Stadsdorp Zuid, het eerste stadsdorp in Amsterdam. En hij is ook vanaf het begin groot pleitbezorger geweest van het uitwisselen van ervaringen tussen stadsdorpen. Zodat zij hun eigen koers kunnen bepalen maar ook kunnen leren en profiteren van de ervaring van anderen. Daartoe werd in 2014 een eerste Platformbijeenkomst georganiseerd. Het huidige Netwerk Amsterdamse Stadsdorpen is daaruit voortgekomen. En al die jaren was Jacques daarbij betrokken en heeft hij stadsdorpen terzijde gestaan met adviezen, tips en wijze raad. We zijn hem dan ook zeer dankbaar voor zijn jarenlange inzet. Je kunt gerust zeggen dat stadsdorpen er zonder Jacques niet zo zouden zijn geweest als ze er…

Lees verderJacques Allegro stopt als CoCo-lid