Nieuws

Impact MAEX in Amsterdam

MAEX heeft al meerdere stadsdorpen ondersteund met een donatie in de afgelopen jaren. Er is nu voor het eerst een overzicht gemaakt met alle initiatieven in Amsterdam die een profiel hebben op de MAEX-website. Hierdoor kun je zien wie ze zijn en wat ze doen. En welke impact die initiatieven samen maken. Leerzaam!

Lees verderImpact MAEX in Amsterdam

Ons jaarverslag 2022 is uit

We zijn blij dat we ons jaarverslag over 2022 kunnen publiceren. We hebben een zo goed mogelijke samenvatting gemaakt van alle activiteiten, de stappen die we hebben gezet qua organisatie van het Netwerk, ons huishoudboekje en de ontwikkeling van stadsdorpen in de verschillende delen van Amsterdam. Je vindt het Jaarverslag 2022 in onze Kennisbank. Je kunt het daar downloaden. Online is het jaarverslag ook te lezen via deze link. Het ziet er dan zo uit (als hieronder): De stadsdorpen hebben met elkaar in 2022 weer stappen gezet om te zorgen voor meer nabuurschap in de stad.Mensen zoeken vrijheid in de stad maar zeker ook naar verbinding met elkaar.

Lees verderOns jaarverslag 2022 is uit

Zijn wij goed verzekerd?

De Vrijwilligers Centrale Amsterdam (VCA) heeft een artikel geschreven waarmee je kunt checken of je voldoen bent verzekerd. Meer informatie vind je ook hier: Vrijwilligersorganisaties moeten nagaan of zij voldoende verzekerd zijn voor de risico’s dievoortvloeien uit hun activiteiten. In dit artikel lees je over de Amsterdamse VrijwilligersVerzekering (AVV), die voor alle vrijwilligers geldt en gratis is, en over andere verzekeringendie vrijwilligersorganisaties nodig kunnen hebben. Bekijk welke situaties en risico’s voorjouw organisatie gelden.

Lees verderZijn wij goed verzekerd?

Netwerk Nieuwsbrief nummer 3

Er is weer een nieuw nummer van onze Netwerk Nieuwsbrief. Hierin vind je onder andere informatie over Verzekeringen, het Ondersteuningsteam van de NLZVE, Ronde Tafel Gesprekken, Amsterdam750 en een verslag van de workshop voor Beginnende Stadsdorpen. Lees de hele nieuwsbrief hier: Ben je nog niet geabonneerd, geef je dan op:

Lees verderNetwerk Nieuwsbrief nummer 3

Reactie Kenniskring op AVV

De Kenniskring Zorg & Wonen schreef een reactie op het definitieve ontwerp van de ‘Amsterdamse Aanpak Volkshuisvesting’ vanuit het perspectief van de oudere Amsterdammer. De Kenniskring Zorg en Wonen van de samenwerkende stadsdorpen heeft daar al langer in haaractiviteiten en adviezen aandacht voor en expertise opgebouwd. Daarbij is onze reactie ook envooral gericht op de aan de AAV gekoppelde Woonzorganalyse. Wij hadden verwacht dat dit eenWoonzorgvisie zou zijn, met een structurerende en integrale probleemanalyse, met door alle partijen gedragen toekomstscenario’s, gericht op de situatie in de verschillende delen van de stad, passend bij het actuele rijksbeleid.

Lees verderReactie Kenniskring op AVV

Whats-App experiment

We willen graag testen of het zinvol om digitale middelen in te zetten om de communicatie tussen stadsdorpen onderling en met de CoCo makkelijker te maken. We hebben een kleine groep testers gevonden die mee wil uitzoeken of de nieuwe Communities-functie van WhatsApp een aanwinst is of niet. Op dit moment wordt er gebruik van gemaakt en we hopen tegen de zomer voldoende te weten om te beslissen of dit een systeem is dat we met alle stadsdorpen willen gaan gebruiken. Wil je meer weten of nog deelnemen aan de testgroep? Laat het ons dan weten en mail aan info@netwerkamsterdamsestadsdorpen.nl

Lees verderWhats-App experiment