Kennisbank

Bouw je stadsdorp

We hebben een nieuwe handout gemaakt die beschrijft hoe je je stadsdorp kunt opbouwen of uitbouwen. Op basis van eerdere workshops hebben we daarvoor een zogenaamd Bollenmodel ontwikkeld, dat je behulpzaam kan zijn.

Met behulp van dit model kun je kijken op welke gebieden je stadsdorp zich al heeft ontwikkeld en waar het zich nog verder kan ontwikkelen.

De manier waarop je dit doet, en in welke volgorde, is open. Er is geen vaste volgorde. Wel is het zo dat de verschillende onderdelen invloed op elkaar hebben en dus met elkaar samenhangen. Hoe meer je onderdelen onderling af weet te stemmen, hoe sterker je stadsdorp.