Kennisbank

2019 – Verslag netwerkbijeenkomst 24 mei 2019

Plenaire informatie

  1. Zuidermrktfonds  www.zuidermrkt.nl

Sinds 2011 bestaat de Zuidermarkt, die elke zaterdag op het Jacob Obrechtplein wordt gehouden. De Zuidermrkt is opgericht door buurtbewoners die de verandering/ verarming van het winkelaanbod hebben aangegrepen om voor de dagelijkse boodschappen van goede kwaliteit, een markt op te zetten. E.e.a. is gedaan onder de koepel van een coöperatieve vereniging en wordt gerund door leden van deze vereniging.

Deze coöp. vereniging maakt winst en heeft daarvan een fonds gesticht met als doel educatie, cohesie en duurzaamheid te bevorderen. Zij steunt kleinere (met een max. bijdrage tot 500), en grotere (tot enkele duizenden euros) projecten, in eerste instantie in de buurt, maar nu ook overal in de stad. Verantwoording is noodzakelijk, voornamelijk met bonnen achteraf. Graag ook foto’s als ondersteuning maar ook t.b.v. de website.

Het fonds heeft o.a. een boerderij-educatie project gesteund en een optreden van het Danspaleis. Er zijn contacten met Stadsdorpen en mogelijk ontwikkelen zich andere soortgelijke initiatieven.

Het fonds is elke eerste zaterdag van de maand op de markt te vinden in een eigen stal. Zie ook www.zuidermrkt.nl

2. Arcam (www.arcam.nl) :

Arcam (Architectuur Centrum Amsterdam)  organiseert wandelingen over architectuur in de stad op zeer uiteenlopende locaties, veelal op zondag, kosten p.p. €15. Helaas is de Stadspas nog niet geldig. Duur: ongeveer 1,5 uur, vertrek en aankomst bij een OV punt. Er zijn voor Stadsdorpen ook aparte wandelingen te organiseren. Er kan hierover altijd met Arcam contact worden opgenomen.

3. Nieuw lid platform gezocht

Jacques Allegro vertelt iets over ontstaan en functioneren van de Stadsdorpen en doet een oproep voor deelname aan het platform, dat de netwerk bijeenkomsten voorbereidt.

Na dit plenaire deel werd aan verschillende tafels gesproken over het thema “Wat kun jij doen voor je buurt?”

tafel over diversiteit:

Diversiteit kent heel veel gezichten en is zeker niet alleen een benadering op etniciteit, integendeel ook geslacht, gender, opleiding, leeftijd, achtergrond enz. De vraag is aan deze tafel: wat kun jij doen om je stadsdorp zo divers te krijgen als je buurt is?

De verschillende stadsdorpen (waarbij aangetekend moet worden dat de samenstelling van de Stadsdorpen erg afhankelijk is van de buurt) gaan op hun eigen manier hiermee om: van samenwerken en uitwisselen tot samen eten (bv Iftar maaltijd), de buurt schoonmaken, muziek maken

Diversiteit binnen het Stadsdorp: het is en blijft lastig alle groepen bewoners te betrekken bij de activiteiten, maar bijvoorbeeld een buurtborrel op een mooie zomerdag brengt onbekenden uit een straat bij elkaar. Soms lukt het zo ook expats te betrekken.

tafel: wat kan ik als buurtbewoner voor de buurt en de bewoners betekenen:

Het gesprek ging eerst over de vraag wat te doen met benadering door commerciëlen, welzijnsorganisaties of de gemeente? In het algemeen vond men: houdt afstand en bepaal vooral zelf wat nuttig en/ of noodzakelijk is.

Voorbeeld van wat je in je buurt kunt doen: In de Pijp/ Rivierenbuurt rijden 4 kleine elektrische autootjes met de naam De Heen-en-Weer: hiermee wordt een persoon voor een minimale bijdrage ergens heen gebracht/ gehaald zoals ziekenhuis/ apotheek/ dokter e.d. Het is een uitkomst voor mensen die maar heel kleine stukjes kunnen lopen. Ondertussen is dit Stadsdorp-initiatief in  ondergebracht in de Stichting Heenenweer en staat nu formeel los van het Stadsdorp. Men is enthousiast over de werking!! Soms leidt een rit tot meer betrokkenheid bij het Stadsdorp.

In de Pijp heeft men een positieve invloed kunnen uitoefenen op het blijven van de Oude Rai als voorziening voor  ouderen.

In het kader van bestrijding/preventie van eenzaamheid: Wetering+ heeft met een van de huisartsen praktijken in de buurt een afspraak kunnen maken dat de POH (PraktijkOndersteuner van de Huisarts), die standaard een bezoek brengen aan bij deze praktijk ingeschreven ouderen >80 jr, expliciet vragen of de betrokkene behoefte heeft aan een contact met iemand van het Stadsdorp. Zo ja dan wordt dit aan een Stadsdorplid doorgegeven en deze onderneemt verdere actie. Andersom kan niet: geen enkel Stadsdorp gaat in op de vraag van instanties/organisaties om “eenzamen” te benoemen of te melden.