Kennisbank

coco ad

De Coördinatiecommissie (of kortweg) Coco is de groep die de bijeenkomsten van het Netwerk voorbereid en zorgt voor de dagelijkse werkzaamheden zoals de website, mails, externe contacten en de financiële zaken.

De CoCo bestaat bij toerbeurt uit ongeveer 5 leden van verschillende stadsdorpen uit het Netwerk. Deze groep bereidt de Netwerkbijeenkomsten voor en zorgt voor de dagelijkse communicatie. Wil je meer weten over de werkzaamheden van de CoCo, kijk dan hier.

Op dit moment bestaat de CoCo uit Jacques Allegro, Marion Mulder, Peter Zijlema, Will Weerkamp, Hans Steenvoorden en Sjaak Blenk.

De rol van de CoCo vertalen we in vier functies:

prio 2022

  • Samen brengen: stadsdorpen elkaar laten ontmoeten om elkaar te leren kennen en om ervaring en kennis uit te wisselen;
  • Informeren: De CoCo wil stadsdorpen voorzien van relevante informatie en adviseren;
  • Scholen: stadsdorpen scholingsmogelijkheden bieden om hun ontwikkeling te stimuleren;
  • Belangen behartigen: de CoCo behartigt ook de belangen van stadsdorpen bij organisaties en overheden in de stad en daarbuiten.

We willen als CoCo graag goed besturen en transparant zijn. Daarom hebben we onze werkwijze vastgelegd zodat je kunt nalezen hoe wij te werk gaan, welke taken we hebben, welke bevoegdheden daarbij horen én hoe we verantwoording afleggen. Hiermee beogen we te voldoen aan de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR), die in de zomer van 2021 van kracht is geworden.

We zijn op zoek naar nieuwe leden, dus heb je interesse, neem dan contact met
ons op. Je kunt ons bereiken via info@netwerkamsterdamsestadsdorpen.nl

Bekijk hieronder onze werkwijze: