Kennisbank

Privacyverklaring

Zoals elke organisatie in Europa zijn wij gehouden aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) ofwel de Privacywet. Omdat wij persoonsgegevens opslaan en verwerken, hebben we een Privacyverklaring opgesteld.

We hechten veel waarde aan zorgvuldig omgaan met persoonlijke informatie. Om die reden beheren we alleen gegevens die we echt nodig hebben, zoals je voornaam, achternaam, emailadres en of je actief bent in een stadsdorp en zo welke.

In onze privacyverklaring kun je nalezen hoe we omgaan met het beschermen van je privacy.

Heb je hier vragen over of wil je voor je eigen stadsdorp aan de slag met de AVG, laat het ons dan weten op info@netwerkamsterdamsestadsdorpen.nl