Kennisbank

Wat is de Kenniskring?

In deze themagroep werken een aantal stadsdorpen samen om de ontwikkelingen in de zorg op gemeentelijk niveau te volgen en een mogelijke aanpak voor de stadsdorpen te ontwikkelen. Ook zij inventariseert wat de (on)mogelijkheden zijn om langer in je huis te blijven wonen. Zijn er voldoende huizen beschikbaar die levensloop bestendig zijn of zijn er mogelijkheden huizen geschikt te maken?

zevenpuntenplan wonen en zorg

Je kunt rechtstreeks contact opnemen met de Kenniskring via het e-mailadres: kenniskringzorg.en.wonen@gmail.com

Alle informatie over activiteiten en bijeenkomsten van de Kenniskring vind je in onze kennisbank.