Kennisbank

Beschrijving start stadsdorp

Hoe begin je met een stadsdorp?  Onderstaande is een mogelijke aanpak die in variaties door veel stadsdorpen is gebruikt.

Je kunt altijd contact opnemen met een bestaand stadsdorp in (de buurt van) Amsterdam en ondersteuning vragen.  Zodra je serieus overweegt om een stadsdorp te starten, ben je ook welkom op de netwerkbijeenkomsten.

Hieronder een stappenplan. Zie ook: wat is een stadsdorp?

  1. De initiatiefnemer zoekt 1 of enkele medestanders (kan ook tijdens de eerste bijeenkomst)
  2. Met behulp van de kaart van Amsterdam, deze website kun je een gebied afbakenen. Een vuistregel is 8000 inwoners, maar stadsdorpen verschillen enorm in omvang. Je bepaalt de wijk waar je wilt beginnen. Voor welke leeftijden is dit stadsdorp?
  3. Je stelt een datum en tijd vast voor een eerste bijeenkomst.
  4. Je maakt een (gratis) email-adres aan, bijvoorbeeld bij Google, zodat je bereikbaar bent.
  5. Je maakt een Flyer start stadsdorp waarin je de bedoeling en uitnodiging van het stadsdorp beschrijft en hoe men zich kan aanmelden als belangstellende en/of voor de bijeenkomst. Zorg voor een mogelijkheid voor aanmelding zonder internet.
  6. Je verspreidt de flyer fysiek (ophangen in winkels, enkele huizen per straat in de bus doen) en per e-mail . Dat laatste kan door het Huis van de Wijk, buurthuis of wijkcoördinator te vragen je tekst te verspreiden naar hun adressenbestand.
  7. Je maakt een programma. De algemene insteek van de bijeenkomst is: Informatie over wat stadsdorpen alzo doen/zijn. Wat denken deze mensen in deze buurt bij een stadsdorp? Wat willen ze ervan maken en in wie is bereid zich in te zetten voor een of andere activiteit?
  8. Zorg dat mensen papier en pen hebben om hun gegevens ideeën en mogelijke inzet op te schrijven. Dan kun je na afloop aan het werk.