Kennisbank

Soorten activiteiten in je stadsdorp

Elk stadsdorp bepaalt zelf welke activiteiten er plaatsvinden. Dat betekent dat er een enorme variëteit bestaat als het gaat om hoe activiteiten heten en hoe ze worden ingevuld.

bundle of cartoon men and women performing outdoor activities on city street. flat colorful vector illustration people walking,standing, talking, running, jumping, sitting, dancing and doctors

Toch zijn er zeker een aantal soorten activiteiten te herkennen, die in meerdere of soms bijna alle stadsdorpen voorkomen. De lijst hieronder zijn activiteiten die in tenminste vijf stadsdorpen plaatsvinden. Dat zijn in willekeurige volgorde:

Stadsdorpborrel: een wekelijkse, tweewekelijkse of maandelijkse borrel in een café in de buurt

Samen eten: of bij mensen thuis maar vaker op een vast moment in een buurtrestaurant

Wandelen: zowel stadswandelingen, rondleidingen en natuurwandelingen

Film kijken: samen een film bezoeken in en bioscoop, soms een speciale voorstelling thuis of in een buurthuis

Boeken lezen: in een club boeken lezen en bespreken

Koffieochtend: op een vast moment in de week of maand een inloop koffiemoment

Binnenbuurten: zie hiervoor het aparte artikel in de Kennisbank

Spelletjes spelen: soms een aparte club voor bridge of jeu de boules, soms een algemene spelletjesclub

De buurt opruimen: soms elke week of maand, soms gekoppeld aan nationale opschoondagen

Lezing/thema-bijeenkomst: een spreker van buiten of juist iemand uit het stadsdorp die iets interessants vertelt, vaak gevolgd voor een gesprek hierover

Museumbezoek: in of buiten de stad samen een tentoonstelling bezoeken, al dan niet met deskundige begeleiding van een stadsdorper

Herdenken & vieren: activiteiten rondom 4 & 5 mei, zoals een herdenking in de buurt, een vrijheidsmaaltijd of een herdenkingswandeling

Dansavond: op een plek in de buurt een avond met muziek vaak uit de tijd toen we jong(er) waren

Inspiratie

Hiernaast bestaan er tientallen andere activiteiten. Wat denk je van een stadsdorpkoor, een Nieuwjaarsduik, Film & Soep, een telefooncirkel, een filosofiekring, Chambre d’Amis, een poëzie leesgroep, bollen planten, een kookclub? Kortom teveel om op te noemen. Laat je inspireren en snuffel eens rond op de websites van andere stadsdorpen. Je komt er vast iets tegen dat je op een spoor zet.

Wie organiseert een activiteit?

Veel stadsdorpen streven er naar dat de activiteiten door actieve stadsdorpers zelf worden georganiseerd én bedacht. Het bestuur/de kerngroep/de trekkers fungeren dan vooral als ondersteuner door te helpen een activiteit mee op te zetten, te zorgen voor publiciteit (bv in de nieuwsbrief) of voor financiële ondersteuning (als er kosten zijn gemoeid met de activiteit).

De kunst is dus vooral om je eigen stadsdorpers uit te dagen met ideeën te komen voor activiteiten. En om ze duidelijk te maken dat jij ze kunt helpen om het in de praktijk te brengen.

Vooral bij stadsdorpen met veel activiteiten zie je duidelijk dat er vele vrijwilligers betrokken zijn om zo’n heel programma van activiteiten te kunnen realiseren. In een kleiner stadsdorp kan de kerngroep/het bestuur ook nog meer zelf doen.

Het idee achter deze benadering is vooral dat stadsdorpers samen hun eigen stadsdorp maken. ‘Het stadsdorp’ is niet een vanzelf functionerende organisatie waar je alleen aan kunt deelnemen. Ook hierin wordt wederkerigheid gevraagd. Je neemt deel aan activiteiten maar draagt er ook aan bij.

Je kunt dit artikel ook voor eigen gebruik downloaden, printen of doorsturen.