Kennisbank

2020 – Nieuwsbrief van de kenniskring Zorg en Wonen

De kenniskring Zorg en Wonen van samenwerkende stadsdorpen verdiept zich in de (landelijke en plaatselijke) ontwikkelingen op het gebied van Zorg en Wonen. Zij hebben tot nu toe af en toe in een bijeenkomst verslag gedaan van hun activiteiten. Dat gaan zij nu geregeld doen via een nieuwsbrief. Lees hieronder meer daarover en hoe je als stadsdorp deze nieuwsbrief kunt ontvangen.

Het eerste onderwerp dat via de nieuwsbrief zal worden besproken is het zogenaamde PGO – Persoonlijke gezondheidsomgeving.

Dat zijn beveiligde websites of apps waarmee je de gezondheidsgegevens kunt inzien, die zorgaanbieders over jouw gezondheid hebben gemaakt. Naast de gegevens bieden deze PGO’s ook allerlei gevalideerde informatie over de manier waarop jij kunt werken aan het in stand houden of verbeteren van je gezondheid. In de nieuwsbrieven leggen we uit waarom het van belang is PGO’s te leren gebruiken.

“Nog nooit van gehoord” zullen veel mensen zeggen als ze horen over PGO’s. Dat klopt, maar niet lang. Volgend jaar zal het Ministerie van VWS een grote publiciteitscampagne starten om PGO’s bekendheid te geven. In de loop van 2021 zul je ze kunnen gebruiken om bijvoorbeeld je medische dossier te raadplegen, gegevens over je medicijngebruik in te voeren of afspraken te maken met je zorgaanbieder. “Word ik daar beter van?” zul je misschien zeggen. Wij denken van wel. We zullen dat in onze nieuwsbrieven laten zien.

Ondertussen gaan sommige zorgaanbieders – zoals huisartsen vanaf 1 juli 2020 – ook hun gegevens via het internet beschikbaar stellen. Dat biedt dan minder dan een PGO, maar is toch leerzaam. Al was het alleen maar om te checken of het medisch dossier van je huisarts volledig is. Huisarts en patiënt zijn bijvoorbeeld beter af als informatie over allergieën volledig is. Deze informatie wordt beschikbaar gesteld via zogenaamde huisartsportalen. Het PGO-team ontwikkelt online trainingen om deze te leren gebruiken. Een eerste pilot is inmiddels met succes afgerond en zal binnenkort breder beschikbaar worden gesteld.

Op initiatief van de Kenniskring Zorg en Wonen is een projectteam opgericht, dat tot doel heeft de deelnemers van stadsdorpen in Amsterdam te ondersteunen bij het kiezen en gebruiken van een Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO). Het projectteam bestaat uit Gerrit de Jager (Stadsdorp Wetering+), Gerard van der Wel (Stadsdorp Centrum Oost), Marjolijn Witzenhausen (Stadsdorp Zuid) en Daan van den Briel (Stadsdorp Wetering+).  Wil je op de hoogte worden gehouden middels de nieuwsbrief?  Door te klikken op de volgende link krijg je een inschrijfformulier: http://eepurl.com/gPjDJb.