Kennisbank

Met de informatie in onze kennisbank kun je je verder verdiepen in bepaalde aspecten van je stadsdorp. Daarbij kun je gebruik maken van de kennis en ervaring van anderen. Via de rode balkjes hieronder kom je direct bij alle items over een bepaald onderwerp.

Jaarverslag 2022

We zijn blij je ons verslag over 2022 te kunnen presenteren. Wat gebeurde er in het Netwerk, welke activiteiten vonden plaats, hoe zagen onze financiën eruit, hoeveel stadsdorpen waren er en hoe kijken we terug? Je kunt het allemaal nalezen…

Lees verder

Onze Netwerk Nieuwsbrief

Wil je onze Netwerk nieuwsbrief ontvangen? Dat kan. Tenminste vier keer per jaar bundelen we interessante nieuwtjes en ontwikkelingen in onze Netwerk Nieuwsbrief. Vul het aanmeldformulier in en je staat daarna op onze verzendlijst. Onze nieuwsbrieven kun je hier nalezen:…

Lees verder

CoCo

De Coördinatiecommissie (of kortweg) Coco is de groep die de bijeenkomsten van het Netwerk voorbereid en zorgt voor de dagelijkse werkzaamheden zoals de website, mails, externe contacten en de financiële zaken. De CoCo bestaat bij toerbeurt uit ongeveer 5 leden…

Lees verder

Het Netwerk is lid van de NLZVE

Nederland Zorgt Voor Elkaar is het landelijk netwerk van bewonersinitiatieven die zichbezighouden met welzijn, wonen en zorg. NLZVE deelt kennis, ervaringen, knelpunten, oplossingen en onderzoek op het terrein van welzijn, zorg en wonen. Daarnaast behartigt het netwerk de belangen van…

Lees verder

Privacyverklaring

Zoals elke organisatie in Europa zijn wij gehouden aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) ofwel de Privacywet. Omdat wij persoonsgegevens opslaan en verwerken, hebben we een Privacyverklaring opgesteld. We hechten veel waarde aan zorgvuldig omgaan met persoonlijke informatie. Om die…

Lees verder