Kennisbank

2021 – Relatie Kenniskring en Netwerk in historisch perspectief

De relatie tussen het Netwerk Amsterdamse Stadsdorpen en de Kenniskring Zorg & Wonen in historisch perspectief

Na de enthousiaste start van Stadsdorp Zuid is een groot aantal stadsdorpen ontstaan. Een aantal van deze stadsdorpen, De Pijp, Nieuwmarkt en Rivierenbuurt, startten in de herfst van 2013 met Jacques Allegro van Zuid een samenwerkingsnetwerk.

In dezelfde tijd kwam de omslag landelijk en stedelijk naar beleid “langer zelfstandig thuis wonen”. En in Amsterdam de oprichting van de Wijkzorg.

In sommige stadsdorpen werd door een aantal deelnemers direct zorgen geuit over die veranderingen. Bovendien viel het op dat bij de gemeente gedacht werd dat die stadsdorpen “mooi zaken rond zorg konden gaan opvangen”.

In december 2013 richtten daarom 2 stadsdorpen, Wetering+ en Rivierenbuurt, na overleg met Jacques Allegro, een werkgroep op rond zorg (later Kenniskring Zorg) om zelf te bekijken wat gewenst was rond zorg in hun stadsdorp én om zich te verdiepen in de komende veranderingen.

Vanaf 2014 heeft de kenniskring een aantal keren tijdens de zgn. Informatieve Bijeenkomsten stadsdorpen geïnformeerd over zorgzaken en later ook over met wonen samenhangende onderwerpen.

Vanaf 2018 zijn aparte bijeenkomsten georganiseerd voor stadsdorpen die meer en uitgebreidere informatie wilden krijgen over zorg & wonen. De reden voor de aparte bijeenkomsten was, dat sommige stadsdorpen het ongewenst vonden dit onderwerp te bespreken tijdens de Informatieve Bijeenkomsten, die later Netwerkbijeenkomsten genoemd zouden worden. Op die aparte bijeenkomsten kwamen tussen de 20 en 25 stadsdorpen.

In de afgelopen 9 jaar zijn er uit diverse stadsdorpen afgevaardigden geweest, die een bijdrage leverden aan het werk van de Kenniskring Zorg & Wonen. Op dit moment zijn er leden actief in de kenniskring uit de stadsdorpen Wetering+, Rivierenbuurt, Centrum Oost, Vondeldorp, het Roze Stadsdorp en De Pijp.

Het Netwerk Amsterdamse stadsdorpen en de Kenniskring Zorg & Wonen vinden het verstandig en nuttig om meer te gaan samenwerken.

Dat betekent, dat informatie over zorg & wonen soms een agendapunt is op Netwerkbijeenkomsten en dat de kenniskring ook aparte bijeenkomsten zal organiseren over deze onderwerpen. Aan stadsdorpen is dan de keus wel of niet aanwezig te zijn. In de nieuwsbrieven van het Netwerk zullen deze aparte bijeenkomsten worden aangekondigd.