Nieuws

Verslag Inspiratiebijeenkomst 11 februari 2022

inspiratie tot meer samenwerking De inspiratiebijeenkomst van de Kenniskring Zorg & Wonen 11 februari wekte veel belangstelling. Deelnemers ontdekten openingen voor samenwerking met andere stadsdorpen. Helaas was, in deze digitale bijeenkomst,  de tijd tekort om alle initiatieven goed uit te diepen. Zoals beloofd presenteren we in dit bericht verslag inspiratiebijeenkomst 11 februari 2022 van de bijeenkomst. Elk initiatief wordt hieronder kort samengevat met een link naar meer informatie. Initiatiefnemers zijn te benaderen met de blauwe ‘knoppen’ onder de samenvattingen. Naast het overzicht van de initiatieven vinden jullie aan het einde van dit bericht ook een bijdrage van Gerard van der…

Lees verder

Subsidie voor je stadsdorp

Via de NLZVE komt in januari en in maart 2022 subsidie beschikbaar voor bewonersinitiatieven. Dit zijn fondsen die via het ministerie van VWS ter beschikking worden gesteld aan bestaande vrijwilligersorganisaties bij hun herstart of doorstart na corona. De subsidie zal worden verstrekt via de MAEX-organisatie. Waar is de subsidie voor bedoeld? De subsidiegelden zijn bedoeld om eenmalig te investeren in organisaties van vrijwilligers om hen de mogelijkheid te geven te investeren in het upgraden van hun (digitale) infrastructuur en het faciliteren van vrijwilligers. Een bijzondere kans voor jouw stadsdorp We denken dat je hiermee een unieke kans hebt om subsidie…

Lees verder

CoCo zoekt nieuwe leden

De CoCo (Coördinatiecommissie) bestaat uit ongeveer 5 leden, afkomstig uit de 28 stadsdorpen die zijn aangesloten bij het Netwerk. De stadsdorpen nemen bij toerbeurt plaats in de CoCo. Per 1 januari zijn we op zoek naar nieuwe CoCo-leden. De CoCo houdt bezig met de activiteiten, de communicatie en de organisatie van het Netwerk Amsterdamse Stadsdorpen. Dit houdt onder andere in:  het organiseren van de Netwerkbijeenkomsten twee maal per jaar het organiseren van workshops en trainingen voor de stadsdorpen zoeken naar mogelijkheden om nieuwe stadsdorpen in Amsterdam en omgeving te laten ontstaan contact onderhouden met alle 28 stadsdorpen en met relevante…

Lees verder

Brief Integraal Ouderenbeleid verstuurd

De Kenniskring Zorg & Wonen heeft een brief geschreven aan de bestuurders van Amsterdam in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022. De brief wordt verstuurd aan de wethouders en fractievoorzitters en relevante ambtenaren. Lees de hele brief hier. De brief heeft de vorm van een gespreksnotitie, die kan worden gebruikt in overleg met bestuurders. Net zoals dat bij eerdere gemeenteraadsverkiezingen is gebeurd.

Lees verder

Ontwikkelingen in het Netwerk in 2021

Er is veel gebeurd binnen het Netwerk in 2021. Hieronder geven we een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen: Na de presentatie van het onderzoek Stadsdorpen anno 2020, zijn we de conclusies daaruit omgezet in concrete acties. De vier actiegebieden zijn: Meer samenwerking tussen stadsdorpen Betere communicatie Aantrekkelijke Netwerkbijeenkomsten Een sterker Netwerk Tijdens de online Netwerkbijeenkomst eind mei 2021 zijn de plannen besproken en kon daarna met de uitvoering worden begonnen. In juni 2021 ontvingen we een toezegging van de NLZVE dat zij de workshops in het najaar wilden ondersteunen door de kosten voor de lokatie en voor een trainer voor…

Lees verder