Netwerk reageert op Beleidskader Sociale Basis

Het Netwerk Amsterdamse Stadsdorpen heeft een schriftelijke reactie gestuurd op het concept Beleidskader Sociale Basis 2025-2032 van de Gemeente Amsterdam. Dit is een belangrijk document omdat het beschrijft hoe de sociale basis als fundament kan dienen voor het stelsel van zorg, ondersteuning en meedoen in de gemeente in de komende jaren.

Je kunt onze reactie hieronder in zijn geheel lezen. Het document is ook aan het college van B&W verstuurd en aan alle individuele leden van Amsterdamse gemeenteraad.

Deel in je netwerk