Ons jaarverslag 2022 is uit

Categorie Algemeen

Ons jaarverslag 2022 is uit

We zijn blij dat we ons jaarverslag over 2022 kunnen publiceren. We hebben een zo goed mogelijke samenvatting gemaakt van alle activiteiten, de stappen die we hebben gezet qua organisatie van het Netwerk, ons huishoudboekje en de ontwikkeling van stadsdorpen…

Zijn wij goed verzekerd?

De Vrijwilligers Centrale Amsterdam (VCA) heeft een artikel geschreven waarmee je kunt checken of je voldoen bent verzekerd. Meer informatie vind je ook hier: Vrijwilligersorganisaties moeten nagaan of zij voldoende verzekerd zijn voor de risico’s dievoortvloeien uit hun activiteiten.…

Whats-App experiment

We willen graag testen of het zinvol om digitale middelen in te zetten om de communicatie tussen stadsdorpen onderling en met de CoCo makkelijker te maken. We hebben een kleine groep testers gevonden die mee wil uitzoeken of de nieuwe…

Bestuurders nu ook verzekerd

Vanaf 1 januari 2023  ben je als vrijwilliger, wanneer je een functie vervult  als bestuurder, commissaris of toezichthouder van een rechtspersoon (stichting of vereniging) in de gemeente Amsterdam, automatisch verzekerd onder de Amsterdamse Vrijwilligers Verzekering (AVV). Met deze uitbreiding van…

Subsidie voor je stadsdorp

Via de NLZVE komt in januari en in maart 2022 subsidie beschikbaar voor bewonersinitiatieven. Dit zijn fondsen die via het ministerie van VWS ter beschikking worden gesteld aan bestaande vrijwilligersorganisaties bij hun herstart of doorstart na corona. De subsidie zal…