Jacques Allegro stopt als CoCo-lid

Per 1 januari 2024 stopt Jacques Allegro om persoonlijke redenen met zijn lidmaatschap van de Coördinatiecommissie (CoCo). Een bijzonder moment omdat Jacques vanaf het allereerste moment in 2010 betrokken was bij het naar Nederland brengen van het concept van stadsdorpen. Hij was initiatiefnemer van Stadsdorp Zuid, het eerste stadsdorp in Amsterdam. En hij is ook vanaf het begin groot pleitbezorger geweest van het uitwisselen van ervaringen tussen stadsdorpen. Zodat zij hun eigen koers kunnen bepalen maar ook kunnen leren en profiteren van de ervaring van anderen.

Daartoe werd in 2014 een eerste Platformbijeenkomst georganiseerd. Het huidige Netwerk Amsterdamse Stadsdorpen is daaruit voortgekomen. En al die jaren was Jacques daarbij betrokken en heeft hij stadsdorpen terzijde gestaan met adviezen, tips en wijze raad.

We zijn hem dan ook zeer dankbaar voor zijn jarenlange inzet. Je kunt gerust zeggen dat stadsdorpen er zonder Jacques niet zo zouden zijn geweest als ze er nu zijn. Zowel in aantal als in opzet en aanpak.

In 2021 ontving Jacques de Frans Banninck Cocqpenning van de Gemeente Amsterdam als erkenning voor zijn bijdrage aan de zelfredzaamheid en participatie van ouderen in Amsterdam.

Gelukkig blijft Jacques betrokken bij zijn eigen stadsdorp Zuid en bij het Netwerk. Hij blijft beschikbaar voor advies en wijze raad.

Jacques, namens alle 33 stadsdorpen, zeggen we: dank je wel!

Deel in je netwerk