Netwerk ontvangt IMI-subsidie

In het voorjaar van 2023 zijn we begonnen met het maken van plannen voor 2024. Een belangrijk facet daarbij is natuurlijk het budget. Tot op heden financieren we het Netwerk op basis van eenmalige subsidies. Dit betekent dat we per jaar kijken wat we willen en daar dan financiële middelen bij zoeken.

De Gemeente Amsterdam had in 2023 nog een regeling die Integrale Maatschappelijke Initiatieven (IMI) heet en zich richt op het ondersteunen van maatschappelijke organisaties die stadsbreed werken aan het verbinden van Amsterdammers en het beter maken van de stad.

We hebben in de zomer van 2023 een uitgebreid subsidievoorstel gemaakt en ingediend voor deze vier onderwerpen:

subsidie 2367574462
  • Het kunnen aanbieden van vier maatwerktrainingen (van 1 dagdeel elk) voor bestaande stadsdorpen, geheel passend bij hun behoeften. En voorbereid en uitgevoerd door professionele trainers.
  • Het maken van een jaarprogramma voor nieuwe initiatieven voor nabuurschap in de stad, met daarin workshops en individuele coaching door buddies (ervaren stadsdorpers).
  • Het mogelijk maken van een speciale bijeenkomst om stil te staan bij ons 10-jarig jubileum in 2024.
  • Het aanvragen van een instandhoudingssubsidie om onze organisatie en communicatiekosten mee te kunnen betalen.
  • De totale aanvraag bedroeg € 30.600.

Na een uitvoerige beoordelingsprocedure, hoorden we begin december dat onze volledige aanvraag was gehonoreerd!

Dat geeft ons de mogelijkheid om onze plannen voor 2024 ook te gaan uitvoeren.

Deel in je netwerk