Nieuws

Stadsdorp De Pijp viert vijfjarig bestaan

Op zaterdag 18 mei a.s. viert Stadsdorp De Pijp haar vijf-jarig bestaan. In de Oranjekerk organiseren wij een feest voor alle bewoners van De Pijp en andere belangstellenden met een informatiemarkt, een open podium, een expositie van werken van stadsdorpers en een veiling, waarvan de opbrengst bestemd is voor de Stichting HeenenWeer. Stadsdorp de Pijp telt op dit moment ca.150 leden van met name bewoners van boven de 50. Net als elders willen wij zo lang mogelijk in onze eigen buurt zelfstandig kunnen blijven wonen. In navolging van andere stadsdorpen hebben wij de leeftijdsgrens losgelaten. Ons stadsdorp transformeert daarmee in de komende jaren naar een organisatie voor alle leeftijden. Wij nodigen alle Pijpbewoners en andere belangstellenden van harte uit dit feest met ons samen te komen vieren op zaterdag 18 mei,  in de Oranjekerk (Tweede Van der Helststraat 1-3)  van 11 – 17 uur. Het hele programma is te vinden…

Lees verderStadsdorp De Pijp viert vijfjarig bestaan

Koning en wnd burgemeester op bezoek

Op woensdag 11 juli kwamen Koning Willem Alexander en waarnemend burgemeester Van Aartsen op bezoek bij de stadsdorpen. Stadsdorp Zuid was benaderd hiervoor en had 9 mensen uit verschillende stadsdorpen aan tafel genodigd. Er vond een levendig gesprek plaats waarna nog in informele sfeer een glaasje werd gedronken.  Nieuwsbericht op de gemeentewebsite. 

Lees verderKoning en wnd burgemeester op bezoek

Landelijke helpdesk

Landelijk netwerk De stadsdorpen zijn een voorbeeld van een burgerinitiatief. Er zijn voldoende overeenkomsten tussen alle burgerinitiatieven om ook landelijk aan kennisdeling te doen. Daartoe is onlangs het landelijk netwerk “Nederland zorgt voor elkaar” opgericht. Er zijn enkele adviseurs, die zelf bij één van de vele initiatieven zijn betrokken, beschikbaar om u als initiatiefnemer met raad en daad terzijde te staan. 

Lees verderLandelijke helpdesk