Nieuws

Uitbreiding website met systematische informatie

Stasdorp Zuid ziet kans uit hun middelen deze website te laten uitbreiden met een gedeelte waarin informatie die alle stadsdorpen aangaat of verder kan helpen, systematisch geordend wordt verzameld. Zoals u ziet is een begin gemaakt met dit onderdeel onder de knop “informatie”. Aan alle stadsdorpen is gevraagd om na te denken welke informatie die zij hebben, van belang kan zijn voor andere stadsdorpen. Te denken valt aan nuttige websites (geordend naar thema’s)  die gedeeld kunnen worden of werkwijzen die hun waarde hebben bewezen. De informatie wordt voorlopig centraal (via netwerkamsterdamsestadsdorpen@gmail.com) verzameld en op de site gezet.

Lees verder

Inspraak WMO verordening 2015 van Amsterdam

De WMO verordening van Amsterdam, waarin het nieuwe zorgstelsel wordt uitgewerkt voor de gemeente Amsterdam, zal ingaan per 1-1-2015. Tijdens de zomer, van 10 juli t/m 30 augustus kon men reageren op het concept. De themagroep zorg, waarin mensen van verschillende stadsdorpen samenwerken, heeft een formele reactie verzonden namens alle stadsdorpen. Daarbij hebben zij ook gebruik gemaakt van de discussie op 13 juni tijdens de uitwisselingsbijeenkomst. In oktober organiseert de themagroep zorg een debat voor deelnemers van verschillende stadsdorpen over het onderwerp WMO en zorg. Daarvoor hebben al voldoende mensen van alle stadsdorpen zich opgegeven. Vorderingen van de themagroep Zorg…

Lees verder

Netwerkbijeenkomst

Op vrijdag 13 juni zijn de Amsterdamse stadsdorpen initiatiefgroepen bij elkaar gekomen. Op het programma stond o.a. uitwisseling van recente ervaringen en presentatie van de ontwerp website www.StadsdorpenAmsterdam.nl. Dit wordt een belangrijk communicatiemedium voor de stadsdorpen voor het onderling uitwisselen van informatie en om zich gezamenlijk naar buiten toe te presenteren.

Lees verder