Vragenlijst voor Stadsdorpen

Eind januari 2020 is aan alle stadsdorpen een vragenlijst gestuurd.

In de Netwerkbijeenkomst van eind november 2019 hebben we afgesproken om een aantal vragen te stellen aan alle stadsdorpen om een beeld te krijgen welke functie het Netwerk op dit moment vervult, en of er behoefte bestaat om het netwerk verder te ontwikkelen. We maken van de gelegenheid gebruik om ook een aantal kerngegevens te vragen over elk stadsdorp, zodat we een beter beeld kunnen vormen hoe de stadsdorpen er in Amsterdam e.o. voor staan.

Mocht je de vragenlijst niet hebben ontvangen, mail dan naar netwerkamsterdamsestadsdorpen@gmail.com

 

Deel in je netwerk