Netwerk ontvangt VWS-subsidie

De aanvraag die het Netwerk heeft gedaan in het kader van de VWS-subsidieregeling maatschappelijke stimulering vrijwilligers (die vanwege corona in het leven is geroepen) is gehonoreerd. Dit stelt het Netwerk in staat om de workshops te organiseren in het najaar van 2021, om de website van het Netwerk te verbeteren en om een Netwerk Nieuwsbrief op te zetten. Hier zijn we uiteraard erg blij mee!

Ook stadsdorpen kunnen profiteren van deze subsidieregeling. De gelden voor lokale bewonersinitiatieven zoals stadsdorpen worden verdeeld via een zogenaamde Impuls via de MAEX. Wil je hierover meer weten, kijk dan op www.maex.nl

Eind augustus organiseerden we een workshop voor stadsdorpen over wat MAEX is en hoe je hiervan gebruik kunt maken. De informatie uit deze workshop vind je in onze Kennisbank.

Heb je aanvullende vragen over subsidie(s) neem dan contact op de CoCo (Coordinatie-Commissie) via: netwerkamsterdamsestadsdorpen@gmail.com

Deel in je netwerk