Verslag Netwerkbijeenkomst 2 juni 2023

Op vrijdag 2 juni vond opnieuw een Netwerkbijeenkomst plaats. Er waren meer dan 40 aanwezigen uit 20 stadsdorpen. Dat was verheugend.

Het programma bestond naast de gelegenheid om bij te praten uit drie onderdelen:

  • onze gast was dit maal Jeroen Loeffen van de stichting Coloci
  • in het kader van elkaar beter leren kennen presenteerde zich dit keer stadsdorp Westerpark
  • een update vanuit de COCO over het Netwerk en haar activiteiten

Van deze drie onderdelen zijn de presentaties beschikbaar om na te lezen of te downloaden.

In het najaar zullen er opnieuw Rondetafelgesprekken plaatsvinden. Dat zijn eigenlijk ook Netwerkbijeenkomsten maar dan in kleine vorm (per stadsdeel). In het voorjaar van 2024 staat er weer een grote Netwerkbijeenkomst gepland.

Deel in je netwerk