Wie is Sjaak Blenk?

Vanaf de zomer 2023 is Sjaak Blenk lid van de CoCo, de coördinatiecommissie van het Netwerk. Hieronder kun je meer lezen over wie hij is.

image

In Vlaardingen geboren (1952) en getogen heb ik op verschillende plaatsen in Nederland gewoond en gewerkt.  Sinds 4 jaar ben ik import in Amsterdam omdat mijn vriend (vanaf 2012) daar woonde en werkte. Als jongerenwerker begonnen in Rotterdam Zuid en Utrecht ben ik vervolgens jongerenwerk consulent geweest in het Westland en Vlaardingen. Daarna 12 jaar coördinator jongerenwerk in Hillegom en uiteindelijk als directeur van een welzijnsstichting op de Utrechtse Heuvelrug mijn beroepsmatige carrière beëindigd.

Maar in bijna alle settingen altijd gewerkt met vrijwilligers. Veel ervaring opgedaan in non-profit financiëring, subsidies- en fondsaanvragen. Na mijn pensionering gewoon mijn maatschappelijke carrière voortgezet. Nu als vrijwilliger. Eerst als coördinator van een LHBTI vluchtelingen project in Utrecht. Daarna als penningmeester van de stichting Eigenwijks en later actief geworden als voorzitter van een bewonersvereniging in Zoelen, in het Roze stadsdorp als bestuurder en coordinator van de werkgroep wonen, zorg en dienstverlening.  In 2023 ook als adviseur van het platform mantelzorg van cliëntenbelang en lid van de Coco van ons netwerk.

Het sociaal domein kent voor mij weinig geheimen en de transitie en transformatie van het sociaal domein volg ik nog steeds op de voet. De transformatie is nodig om wonen, zorg en welzijn voor de gehele bevolking kwalitatief goed en betaalbaar te houden. Daar kunnen de stadsdorpen ook een actieve rol in spelen als zij dat willen. 

Deel in je netwerk