Uitkomst Ronde Tafel Gesprekken 2022

In het najaar van 2022 vonden 4 Ronde Tafel Gesprekken plaats. We brachten alle stadsdorpen per stadsdeel bij elkaar. Zodoende ontstonden er kleine groepen van tussen de 10 en 15 personen die de gelegenheid gaven voor verdiepende gesprekken.

Aan de orde kwamen de volgende vragen:

  • Wat gaat er goed in je stadsdorp?
  • Welke uitdagingen heb je op dit moment?
  • Welke hulp kun je gebruiken?
  • Wat kan het Netwerk voor je betekenen?

In de Netwerkbijeenkomst op 25 november 2022 werden de resultaten gepresenteerd. De CoCo voegde er tien mogelijke vervolgstappen aan toe. Je kunt het verslag hieronder nalezen.

De aanwezigen konden hun voorkeur kenbaar maken voor de vervolgstappen. De voorstellen met de meeste stemmen waren:

  • Vaker kleine themabijeenkomsten organiseren
  • 1 keer per jaar de stadsdorpen per stadsdeel bij elkaar brengen
  • Een grote themabijeenkomst over Hoe verjong je je stadsdorp?
Deel in je netwerk