Artikel over het Netwerk verschenen!

In september 2022 is een boekje verschenen van de Initiatievenpers, waarin verhalen zijn verzameld van initiatienemers in Amsterdam. Daar is het Netwerk Amsterdamse Stadsdorpen er één van. Je kunt het interview dat we gaven nalezen in het volgende artikel:

https://ma.ak020.nl/message/66491/netwerk-amsterdamse-stadsdorpen

Deel in je netwerk