Subsidie voor je stadsdorp

Via de NLZVE komt in januari en in maart 2022 subsidie beschikbaar voor bewonersinitiatieven. Dit zijn fondsen die via het ministerie van VWS ter beschikking worden gesteld aan bestaande vrijwilligersorganisaties bij hun herstart of doorstart na corona. De subsidie zal worden verstrekt via de MAEX-organisatie.

Waar is de subsidie voor bedoeld?
De subsidiegelden zijn bedoeld om eenmalig te investeren in organisaties van vrijwilligers om hen de mogelijkheid te geven te investeren in het upgraden van hun (digitale) infrastructuur en het faciliteren van vrijwilligers.

Een bijzondere kans voor jouw stadsdorp
We denken dat je hiermee een unieke kans hebt om subsidie te krijgen juist voor je infrastructuur (denk bijvoorbeeld aan website, je organisatie, apparatuur of nieuwsbrief). Maar ook je vrijwilligers opleiden, en je organisatie versterken door de ontmoeting tussen vrijwilligers te stimuleren.

Vaak zijn subsidies gebonden aan activiteiten. Met deze subsidie kun je dus speciaal je organisatiekracht versterken. Je kunt een aanvraag doen die tussen de 500 en 2500 EUR is. De middelen moeten besteed worden voor 1 juli 2022.

Meer weten?
Kijk voor meer informatie alvast op: https://maex.nl/#/impulsdetail/e651e300-36aa-42e0-a92f-c3f96f17c5cd

Workshop speciaal voor stadsdorpen
Om je meer te vertellen en op weg te helpen bij het aanvragen van de subsidie organiseren we op vrijdagmiddag 21 januari a.s. (was eerder 14 januari) een workshop samen met MAEX. Lees meer hierover en geef je op.

Drie stadsdorpen hebben inmiddels subsidie ontvangen
In de 1e ronde van deze subsidiemogelijkheid via MAEX hebben drie Amsterdamse stadsdorpen een aanvraag gedaan. Die drie aanvragen zijn toegekend.
De gehonoreerde voorstellen gingen over:

  • het opnieuw inrichten van de website van het stadsdorp;
  • het aanschaffen van laptops en een printer voor betere communicatie;
  • het inzetten van meer communicatiemiddelen om buurtgenoten te bereiken.
Deel in je netwerk