Verslag Inspiratiebijeenkomst 11 februari 2022

inspiratie tot meer samenwerking

De inspiratiebijeenkomst van de Kenniskring Zorg & Wonen 11 februari wekte veel belangstelling. Deelnemers ontdekten openingen voor samenwerking met andere stadsdorpen. Helaas was, in deze digitale bijeenkomst,  de tijd tekort om alle initiatieven goed uit te diepen. Zoals beloofd presenteren we in dit bericht verslag inspiratiebijeenkomst 11 februari 2022 van de bijeenkomst. Elk initiatief wordt hieronder kort samengevat met een link naar meer informatie. Initiatiefnemers zijn te benaderen met de blauwe ‘knoppen’ onder de samenvattingen.

Naast het overzicht van de initiatieven vinden jullie aan het einde van dit bericht ook een bijdrage van Gerard van der Wel over de kansen voor stadsdorpen bij de ontwikkeling van woonzorgcirkels. Dit concept vormt als het ware een rode draad door alle gepresenteerde initiatieven. Het komt ook aan de orde in het Raadsadres dat de kenniskring in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen heeft  ingediend. Je kunt dat hier nog nalezen.

In april organiseren we een langere vervolgbijeenkomst. Dan hopelijk in de Tweede Uitleg (Nieuwe Looiersstraat 29). Wij zullen deze bijeenkomst tijdig aankondigen. Je kunt je hiervoor  nu al opgeven voor door je aan te melden via deze link.

Deel in je netwerk