Geslaagde jubileumbijeenkomst

Op vrijdag 24 mei vierden we het 10-jarig jubileum van het Netwerk Amsterdamse Stadsdorpen in de prachtige Keizersgrachtkerk. Met ruim 75 stadsdorpers uit 26 stadsdorpen keken we terug en vooruit. Wethouder Alexander Scholtes hield een toespraak en feliciteerde het Netwerk en alle stadsdorpen met de behaalde resultaten. Hij sprak de hoop uit dat er nog meer stadsdorpen gaan bijkomen de komende jaren. “Stadsdorpen zijn een mooi voorbeeld van een initiatief dat niet vanuit de overheid of vanuit de markt komt, maar door inwoners van de stad zelf is opgezet. Dat kunnen we in de stad goed gebruiken!”

ga 240602

We namen afscheid van Jacques Allegro als CoCo-lid, kregen een tussenstand van het Grote Praktijk Onderzoek onder stadsdorpen, speelden de stadsdorp quiz en stonden stil bij wat er op stapel staat voor de rest van 2024.

We sloten de bijeenkomst af met een heerlijk mediterraans buffet.

Deel in je netwerk