Verslag conferentie Wonen Nu en Later

Op 14 november 2022 organiseerde Stadsdorp VondelHelmers een Conferentie over Wonen. Hieraan ging een onderzoek in de buurt vooraf. Op 14 november zijn bewoners in gesprek gegaan met een groot aantal experts en externe partijen.
Algeheel doel van de conferentie was ideeën en inspiratie op te doen over de vraag: Hoe maken we
onze buurt levensloopbestendig? Aan zes tafels werden zes onderwerpen besproken, die samen
antwoord geven op deze vraag, zowel wat betreft wonen als zorg en welzijn.

Je kunt het hele rapport hier lezen.

Deel in je netwerk