CoCo zoekt nieuwe leden

De CoCo (Coördinatiecommissie) bestaat uit ongeveer 5 leden, afkomstig uit de 28 stadsdorpen die zijn aangesloten bij het Netwerk. De stadsdorpen nemen bij toerbeurt plaats in de CoCo. Per 1 januari zijn we op zoek naar nieuwe CoCo-leden.

De CoCo houdt bezig met de activiteiten, de communicatie en de organisatie van het Netwerk Amsterdamse Stadsdorpen. Dit houdt onder andere in:

 •  het organiseren van de Netwerkbijeenkomsten twee maal per jaar
 • het organiseren van workshops en trainingen voor de stadsdorpen
 • zoeken naar mogelijkheden om nieuwe stadsdorpen in Amsterdam en omgeving te laten ontstaan
 • contact onderhouden met alle 28 stadsdorpen en met relevante externe organisaties
 • het verzorgen van onze website en de Netwerk Nieuwsbrief
 • het verzorgen van het secretariaat van het Netwerk
 • beheer van de inkomsten en uitgaven

Samengevat houdt de CoCo zich bezig met:

Het Netwerk:

 • Is een informele vereniging zonder hiërarchie;
 • Heeft een lichte structuur en zo weinig mogelijk interne regels en procedures
 • Wil laagdrempelig zijn: je aansluiten kost niets;
 • Is transparant: open in wat zij doet en met toegankelijke verantwoording over onze activiteiten, organisatie en financiën;
 • Is zorgvuldig: we doen wat ze zeggen, en we zeggen wat we doen.

Er zijn geen vaste functies of rollen binnen de CoCo. Dat betekent dat we in onderling overleg vaststellen wat we doen en wie wat doet. Rekening houdend met ieders talenten, interesses en beschikbare tijd. De CoCo vergadert ongeveer 10 keer per jaar. De gevraagde tijdsbesteding hangt af van de taak die je vervult maar bedraagt zeker twee dagdelen per maand (vergaderingen meegerekend).

Heb je interesse in het werk van de CoCo en zou je misschien lid willen worden? Neem dan contact op met Marion Mulder. Je kunt haar bereiken op het emailadres: info@netwerkamsterdamsestadsdorpen.nl

We horen graag van je.

Deel in je netwerk