Ontwikkelingen in het Netwerk in 2021

Er is veel gebeurd binnen het Netwerk in 2021. Hieronder geven we een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen:

 • Na de presentatie van het onderzoek Stadsdorpen anno 2020, zijn we de conclusies daaruit omgezet in concrete acties. De vier actiegebieden zijn:
  • Meer samenwerking tussen stadsdorpen
  • Betere communicatie
  • Aantrekkelijke Netwerkbijeenkomsten
  • Een sterker Netwerk
 • Tijdens de online Netwerkbijeenkomst eind mei 2021 zijn de plannen besproken en kon daarna met de uitvoering worden begonnen.
 • In juni 2021 ontvingen we een toezegging van de NLZVE dat zij de workshops in het najaar wilden ondersteunen door de kosten voor de lokatie en voor een trainer voor hun rekening te nemen.
 • Hierdoor konden we in augustus van start gaan met de eerste van 5 workshops: de MAEX workshop.
 • In oktober kregen we een positief bericht over de subsidie-aanvraag die we deden om het Netwerk in deze periode op de kaart te zetten (na corona). De aanvraag behelst de verbetering van de website, het laten plaatsvinden van de workshops, het opzetten van onze Netwerknieuwsbrief en het organiseren van de Netwerkbijeenkomst in november 2021.
 • In oktober en november konden we daardoor de website zichtbaar en onzichtbaar verbeteren. Er is veel nieuwe inhoud geplaatst op onze website en de beveiliging en vindbaarheid van de website is sterk verbeterd.
 • Er is een logo gemaakt voor het Netwerk en we hebben de infographic laten maken waarin de kerngegevens staan van alle stadsdorpen.
 • We hebben een naamswijziging doorgevoerd, zodat we vanaf nu overal Netwerk Amsterdamse Stadsdorpen heten. Ook ons websiteadres en ons emailadres zijn aangepast.
 • De groep stadsdorpers die de co√∂rdinatie doet binnen het Netwerk heet vanaf nu CoCo (co√∂rdinatiecommissie).
 • Om verplichtingen te kunnen aangaan hebben we ons ingeschreven als informele vereniging bij de Kamer van Koophandel.
 • We beschikken ook over een eigen bankrekening bij bunq bank.
 • Begin 2022 verschijnt onze eerste Netwerk Nieuwsbrief.
 • We hebben een eigen privacyverklaring, waarin staat beschreven hoe we omgaan met persoonlijke gegevens. Het is gepubliceerd op onze website.
 • We hebben de manier van werken van de CoCo vastgelegd conform de verplichtingen uit de nieuwe WBTR-wet. Dit document heet Werkwijze CoCo en is te vinden op de website.
 • Per 1 januari treden twee leden van de CoCo terug, te weten: Daan van den Briel en Wieneke van Stenis. We zijn druk op zoek naar nieuwe CoCo-leden.
 • In de periode augustus-november vonden 5 workshops plaats in de Eester. Er waren ruim 50 deelnemers uit 16 stadsdorpen (waaronder twee nieuwe). De ervaringen en evaluaties waren zeer positief. Alle materialen van de workshops vind je in onze Kennisbank.
 • Op 19 november konden we voor het eerst sinds 1,5 jaar weer fysiek bij elkaar komen in een Netwerkbijeenkomst.
 • De banden met de Kenniskring Zorg & Wonen zijn aangehaald. We gaan samen kijken naar hoe we verder kunnen gaan samenwerken.
 • De CoCo heeft een plan gemaakt voor 2022. In de kern gaat het om het ontwikkelen van deze vier functies van het Netwerk:

Kortom: er is veel voorbereidend werk verzet. In 2022 kunnen we nu deze basis gebruiken om de activiteiten van het Netwerk verder te ontplooien. Het doel hiervan is de stadsdorpen in Amsterdam en omgeving te versterken.

Ons motto blijft: SAMEN WERKEN AAN NABUURSCHAP IN DE STAD

Deel in je netwerk