Stadsdorp Zuid

Buurtgenoten leren kennen
We hebben ons werkgebied verdeeld in BinnenBuurten. Binnen deze BinnenBuurten leren onze leden elkaar kennen.

Nabuurschap, Kringen
Onze leden treffen elkaar bij een of meerdere activiteiten. Er zijn kringen voor wandelen, fietsen en tafeltennissen. Maar ook voor samen koffie drinken, uit eten, of naar de bioscoop gaan. Er is een MilieuKring, een FilosofieKring en meerdere LeesKringen. Vaak zijn er boeiende lezingen gevolgd door een borrel in het Apollofirst hotel.

Adviezen en dienstverleners
Op het ledendeel van de website staan betrouwbare en betaalbare vaklieden en dienstverleners. De zorgsupporter wijst onze leden de weg bij zorgvragen.

Informatie
Op www.stadsdorpzuid.nl zijn alle activiteiten te vinden. Op het alleen voor ledendeel is meer uitgebreide informatie te vinden.
Tweewekelijkse nieuwsbrieven geven actuele informatie over de komende activiteiten.

Introductie nieuwe leden
Drie keer per jaar houden we een introductieochtend voor nieuwe leden.

Overleg met de leden
Een keer per jaar is er de Algemene Leden Vergadering en een keer per twee jaar is er een Dorpspleinbijeenkomst om met elkaar de koers af te spreken.

Geschiedenis

Het initiatief voor StadsdorpZuid is in 2009 genomen door een groepje bewoners van Zuid onder aanvoering van Jacques Allegro. Op 4 oktober 2020 bestonden we 10 jaar. Aan de basis van dit alles lag een helder concept hoe senioren zelf zouden kunnen inspelen op de toenemende vergrijzing. Als eerste Stadsdorp in Amsterdam hebben we model gestaan voor vele andere stadsdorpen. Het heldere concept heeft tot groei geleid. In StadsdorpZuid gaat het om wederkerigheid. Iedereen heeft wel iets te geven én te nemen: van vaardigheden en deskundigheid tot levenswijsheid of het bieden van gezelschap. Bij StadsdorpZuid kunnen we een beroep op elkaar doen. Het mag, maar moet niet. Daarom bevorderen we samen en met elkaar nabuurschap; reiken we elkaar praktische informatie aan en bieden een aantrekkelijk communicatie netwerk.

Rechtspositie

Vereniging

Werkgebied

Apollobuurt; Prinses Irenebuurt; Zuidas

Doelstelling

De vereniging zet zich in om de sociale cohesie in de Apollobuurt, Prinses Irenebuurt en de Zuidas in Amsterdam-Zuid te versterken door het bevorderen van onderlinge contacten, burenhulp en steun voor elkaar, in het bijzonder, maar niet uitsluitend onder senioren (55+) opdat zij zo lang mogelijk gezond, veilig en onder eigen regie thuis kunnen blijven wonen.

Doelgroep

Senioren - ruwe leeftijdsgrens vanaf ca 55 jaar

Ledental

400