Stadsdorp Zuidoost

Werkgebied

Gerenstein, Geldershoofd, Holendrecht-West, Kikkenstein.

Doelstelling

Het contact tussen ouderen onderling en tussen ouderen en jongeren versterken, waardoor de drempel om hulp te vragen wordt verlaagd en ouderen langer zelfstandig kunnen blijven wonen.

DoelgroepOuderen en kinderen/jongeren.
Rechtspositieanders
Amsterdam