Stadsdorp Wetering+

Doelstelling

het versterken van het nabuurschap/ cohesie in de buurt. Onder andere door het organiseren van thema-bijeenkomsten voor alle bewoners (bv met algemene voorlichting over de mogelijkheden om langer thuis te kunnen blijven wonen), iPadcursussen, halfjaarlijkse buurtmaaltijden en kleinere groepsactiviteiten (zoals leesclubs, filmclubs, eetgezelschappen, met elkaar koffiedrinken en zo voort. Het stadsdorp biedt ook borenhulp aan voor bewoners die hand- en spandiensten nodig hebben.

Speciale aandachtspunten :
- de omslag in de zorg vanaf 2015 en de gevolgen voor de individuele kwetsbare buurtbewoners: hoe kunnen Stadsdorpers een ondersteunende rol spelen zodat ieder die zorg nodig heeft deze ook werkelijk ontvangt
- vormgeven van kleine aandachtsgebieden: een of enkele personen letten, met gepaste distantie, op het welzijn van de bewoners in hun (deel van een) straat

DoelgroepAlle bewoners.
RechtspositieStichting

Rechtspositie

Stichting

Werkgebied

Wetering+ is een buurtbeweging van de Weteringbuurt, Noorderbuurt, Utrechtsestraat en de den Tex buurt (omsloten door Spiegelgracht, Prinsengracht, Utrechtsestraat, Oosteinde en Singelgracht)

Doelstelling

het versterken van het nabuurschap/ cohesie in de buurt. Onder andere door het organiseren van thema-bijeenkomsten voor alle bewoners (bv met algemene voorlichting over de mogelijkheden om langer thuis te kunnen blijven wonen), iPadcursussen, halfjaarlijkse buurtmaaltijden en kleinere groepsactiviteiten (zoals leesclubs, filmclubs, eetgezelschappen, met elkaar koffiedrinken en zo voort. Het stadsdorp biedt ook borenhulp aan voor bewoners die hand- en spandiensten nodig hebben.

Speciale aandachtspunten :
- de omslag in de zorg vanaf 2015 en de gevolgen voor de individuele kwetsbare buurtbewoners: hoe kunnen Stadsdorpers een ondersteunende rol spelen zodat ieder die zorg nodig heeft deze ook werkelijk ontvangt
- vormgeven van kleine aandachtsgebieden: een of enkele personen letten, met gepaste distantie, op het welzijn van de bewoners in hun (deel van een) straat

Doelgroep

Alle bewoners.