Stadsdorp Westerpark

Geschiedenis

Eind 2015 komt een aantal buren van het Witteneiland een aantal keren bijeen om te praten over samen ouder worden. Begin 2016 is een eerste burenbijeenkomst met twintig belangstellenden.

Hierna volgt een enquête die inzicht geeft in de behoeften van buren. Er komt een kerngroep die ook tijdens de burenbijeenkomsten in 2017 wensen en ideeën verzamelt en daarna uitwerkt.
Na de registratie in 2017 bij de KvK kent stadsdeel West het stadsdorp een startsubsidie en daarna een jaarlijkse subsidie toe.
Eind november 2017 presenteert stadsdorp Westerpark haar website en logo aan de buurt. Via nieuwsbrieven en de website krijgen buren informatie over wat er speelt.
In 2019 zijn er zes goedlopende clubs en maandelijks twee burenborrels, een koffie-ochtend, een eettafel en wandelingen. Regelmatig zijn er filmvoorstellingen met bioscoop het Ketelhuis en met de OBA.

Door Covid-19 kunnen in 2020 en 2021 veel activiteiten niet doorgaan. Toch zijn er naast de wandelingen de Zoom-lezingen en presenteren we op donkere dagen buiten lichtbeelden.
Veel aandacht geven we aan 4 en 5 mei met een digitale herdenkingswandeling, bevrijdingssoep huis-aan-huis en muziek door de buurt en aan het Opzoomeren.

In 2022 vieren we ons 5-jarig jubileum. Vanaf de zomer kunnen alle activiteiten weer plaatsvinden. Het wordt daarom een bijzonder feestelijk jaar waarin we vieren dat we dat zoveel buren elkaar hebben gevonden in het stadsdorp. Ook onze samenwerking met organisaties en horeca in de buurt is reden voor feest, evenals onze trouwe vrijwilligers die veel activiteiten voor en achter de schermen voor hun rekening nemen.

In 2023 bouwden we voort op de basis die is gelegd in de eerst 5 jaar. Ook in 2024 willen we ons actieve en succesvolle stadsdorp laten bloeien.

Interesse? Kijk dan eens op onze website. Je bent van harte welkom!

Rechtspositie

anders
Op 21 juni 2017 zijn we geregistreerd bij de Kamer van Koophandel als informele vereniging. We beschikken over een regeling waarin het toezicht op het bestuur is vastgelegd (WTBR).

Werkgebied

Wij zijn actief in de Staatsliedenbuurt, de Frederik Hendrikbuurt en de Spaarndammerbuurt.

Westerpark bestaat uit vijf buurten: Staatsliedenbuurt, Frederik Hendrikbuurt, Spaarndammerbuurt, Zeeheldenbuurt en Houthavens.

Iedereen kan meedoen en is welkom! Ook van buiten Westerpark.

Doelstelling

Het creëren van een platform van en voor buren om de samenhang in de buurt te vergroten. We organiseren waardoor buren elkaar(leren) kennen. En zorgen voor een betrokken, sociale en gezellige buurt. Ons motto is: Samen maken we de buurt!

Doelgroep

Buurtbewoners Geïnteresseerden uit andere buurten

Ledental

995