Stadsdorp Rivierenbuurt

Doelstelling

Het doel is de sociale samenhang in de buurt te vergroten en onderlinge bekendheid en betrokkenheid te bevorderen. Met het Stadsdorp willen we het oude begrip nabuurschap een eigentijdse invulling geven: gelegenheid om elkaar te ontmoeten en activiteiten met elkaar te ondernemen. We willen eraan bijdragen dat buurtbewoners zicht thuis voelen in de buurt en oog hebben voor elkaar. We streven ernaar dat buurtbewoners met plezier, gezond en veilig in de eigen woning en de eigen buurt kunnen (blijven) wonen. Extra aandacht gaat daarbij uit naar de groep senioren.

DoelgroepHet Stadsdorp is een organisatie van voor en door de leden. Alle buurtbewoners zijn welkom, maar we richten ons speciaal op 50-plussers.
Ledental230
RechtspositieVereniging
Geschiedenis

Stadsdorp Rivierenbuurt is in 2013 door enkele enthousiaste initiatiefnemers opgericht, om het oude begrip nabuurschap een eigentijdse invulling te geven. We begonnen als ‘beweging’ met het idee: samen de schouders eronder zetten, activiteiten organiseren en het gevoel ‘we zij allemaal gelijk, we doen dit samen’. Eind 2016 hebben we de overstap gemaakt naar een ‘Informele vereniging’, een vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid. Om het nabuurschap te ondersteunen zijn binnen het Stadsdorp Binnenbuurten gevormd.
Ons Stadsdorp participeert in de 'Kenniskring Zorg en Wonen'.

Geschiedenis

Stadsdorp Rivierenbuurt is in 2013 door enkele enthousiaste initiatiefnemers opgericht, om het oude begrip nabuurschap een eigentijdse invulling te geven. We begonnen als ‘beweging’ met het idee: samen de schouders eronder zetten, activiteiten organiseren en het gevoel ‘we zij allemaal gelijk, we doen dit samen’. Eind 2016 hebben we de overstap gemaakt naar een ‘Informele vereniging’, een vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid. Om het nabuurschap te ondersteunen zijn binnen het Stadsdorp Binnenbuurten gevormd.
Ons Stadsdorp participeert in de 'Kenniskring Zorg en Wonen'.

Rechtspositie

Vereniging

Werkgebied

noordzijde: Amstelkanaal, westzijde: Boerenwetering; oostzijde: Amstel; zuidzijde: ringweg
Zuid en Gaasterlandpad en Zuidelijke wandelweg.

Doelstelling

Het doel is de sociale samenhang in de buurt te vergroten en onderlinge bekendheid en betrokkenheid te bevorderen. Met het Stadsdorp willen we het oude begrip nabuurschap een eigentijdse invulling geven: gelegenheid om elkaar te ontmoeten en activiteiten met elkaar te ondernemen. We willen eraan bijdragen dat buurtbewoners zicht thuis voelen in de buurt en oog hebben voor elkaar. We streven ernaar dat buurtbewoners met plezier, gezond en veilig in de eigen woning en de eigen buurt kunnen (blijven) wonen. Extra aandacht gaat daarbij uit naar de groep senioren.

Doelgroep

Het Stadsdorp is een organisatie van voor en door de leden. Alle buurtbewoners zijn welkom, maar we richten ons speciaal op 50-plussers.

Ledental

230