OnsAmstelkwartier

Geschiedenis

Ontstaan in oktober 2023 als initiatief van een viertal buurtbewoners. Na gedegen voorbereiding is op 5 mei 2024 de feestelijke aftrap van het stadsdorp in het Bella Vistapark. Hier hopen wij meer nieuwe leden te vinden.

Rechtspositie

geen / nog geen

Werkgebied

Wij richten ons op het Amstelkwartier in Amsterdam Oost. Hiervan bestaat fase 1 nu ruim 10 jaar, maar fase 2 en 3 volgen later. Het is hiermee een nieuwe stadswijk.

Doelstelling

OnsAmstelkwartier heeft als doel de sociale samenhang in de buurt te versterken om uiteindelijk een leefbare stad te krijgen. Dit gebeurt door middel van allerlei activiteiten die buurtbewoners zelf organiseren en waarvoor zij andere buurtbewoners kunnen vinden. Mensen leren elkaar zodoende kennen waardoor onderlinge verbanden ontstaan.

Doelgroep

OnsAmstelkwartier is er voor alle bewoners van het Amstelkwartier en heeft speciale aandacht voor 55-plussers.

Ledental

70