Stadsdorp KNSM

Doelstelling

Het stadsdorp is opgezet om de saamhorigheid op het KNSM-eiland te bevorderen. Wij organiseren activiteiten om buurtbewoners met elkaar in contact te brengen. Zo leren we elkaar kennen en kunnen we, als goede buren, elkaar helpen wanneer dat nodig is.

DoelgroepAlle bewoners van het KNSM-eiland
Ledental210
Rechtspositieanders
Geschiedenis

In het voorjaar van 2013 hebben enkele bewoners het initiatief genomen voor de oprichting van het StadsdorpKNSM. Vanaf het begin was de ambitie alle bewoners van het KNSM- eiland bij dit initiatief te betrekken. Dat lukt steeds beter; het aantal leden groeit en de spreiding over de verschillende gebouwen neemt toe.

Geschiedenis

In het voorjaar van 2013 hebben enkele bewoners het initiatief genomen voor de oprichting van het StadsdorpKNSM. Vanaf het begin was de ambitie alle bewoners van het KNSM- eiland bij dit initiatief te betrekken. Dat lukt steeds beter; het aantal leden groeit en de spreiding over de verschillende gebouwen neemt toe.

Rechtspositie

anders
Collectief

Werkgebied

KNSM-eiland

Doelstelling

Het stadsdorp is opgezet om de saamhorigheid op het KNSM-eiland te bevorderen. Wij organiseren activiteiten om buurtbewoners met elkaar in contact te brengen. Zo leren we elkaar kennen en kunnen we, als goede buren, elkaar helpen wanneer dat nodig is.

Doelgroep

Alle bewoners van het KNSM-eiland

Ledental

210