Stadsdorp Java-eiland

Rechtspositiegeen / nog geen

Wat mist de dorpeling in de stad?
Contact met buurtgenoten, groeten op straat, gezamenlijke activiteiten, en als dat nodig is burenhulp.

Wat jaagt de stadsbewoners het dorp uit?
Sociale controle, verplichte deelneming, beperkte horizon.

Combineer je de goede kanten van stad en dorp, dan krijg je een stadsdorp, een stukje stad, zo klein dat we elkaar kunnen kennen en misschien kunnen helpen. Maar het blijft stad, het hoeft niet.

Waaruit bestaat Stadsdorp Java-eiland?

  • Een website,  met de laatste nieuwtjes en gebeurtenissen.
  • Een enthousiaste groep bewoners, de ‘kerngroep’. Ze komen regelmatig bij elkaar. Heb je zelf een idee, wil je iets organiseren, stuur een bericht. Dan nodigen we je uit.
  • Een groeiende achterban die helpt met hand- en spandiensten.
  • De 3200 eilandbewoners die zelf beslissen òf, en wanneer ze aan iets mee willen doen.

Wat doet Stadsdorp Java-eiland?

  • Het houdt de website up-to-date.
  • Het organiseert gezamenlijke activiteiten. Denk aan de lees-, wandel- en eetclub. De weggeefkasten in de Imogirituin. Jaarlijks een Stadsdorpdiner en regelmatig Stadsdorpborrels.
  • Het heeft geregeld contact met Stadsdeel Oost.
  • Het streeft er naar van het Java-eiland een duurzame samenleving te maken.

Veel bewoners kennen Stadsdorp Java-eiland al. Ze doen mee met één of meerdere activiteiten, en bezoeken regelmatig de website om op de hoogte te blijven. Deze groep kan uitgroeien tot een nog grotere groep, die meer met, en aan elkaar heeft dan zonder Stadsdorp Java-eiland.

Rechtspositie

geen / nog geen

Werkgebied

Het gehele Java eiland