Stadsdorp Goud

Werkgebied

Wijk Gouden Leeuw in Zuid-Oost

Doelstelling

Wat is Stadsdorp Goud?
De Gouden Leeuw bestaat uit tien woontorens met in totaal 400 appartementen, ontworpen door architect Joop van Stigt en gebouwd in 1974. In het complex zijn uitsluitend koopflats.
Naar gebruik in Amsterdam Zuidoost zijn de flats vernoemd naar boerderijen die in de omgeving gestaan hebben.
De architect heeft het complex ontworpen naar het structuralistisch principe. Een stroming die zich kenmerkt door gebouwen met een geometrische structuur samengesteld uit vaak kleine eenheden die gerelateerd zijn aan de menselijke maat (2,5 meter). In zijn visie zou iedereen zich moeten kunnen thuis voelen in zijn woningen: "het huis 'als de buik van de moeder', zoals bij de “Dogon" (een oud volk in Mali, Afrika).
De torens van het wooncomplex zijn verbonden door een overdekte loopstraat met patio’s en aanliggende keukentjes en met een collectieve ruimte.
De appartement eigenaren bezitten de collectieve ruimte met voorzieningen zoals een sportzaal, vergaderzaal, danszaal en een café.
Stadsdorp Goud is als wijkorganisatie ontstaan vanuit de behoefte om tot een energieke en vitale leefomgeving te komen. Onze visie gaat uit van de “menselijke maat” voor wat betreft wonen en vanuit intrinsieke waarden om buurtgenoten bij elkaar te brengen. De gemeenschap is de basis voor een wijk waar men naar elkaar omkijkt en ook samenwerkt met andere wijken.

De drie doelstellingen van Stadsdorp Goud
Als vereniging hebben de vrijwilligers van Stadsdorp Goud drie doelstellingen
• Het bedenken en aanbieden van plannen en activiteiten waaraan iedereen uit Gouden Leeuw mee kan doen. Doel is het onderling contact tot stand te brengen en versterken en het uitwisselen van ervaringen over tal van onderwerpen. Dit gebeurt via o.a. de prikborden en digitale nieuwsbrieven.
• Het organiseren van vraag en aanbod van hulp via de website.
De bedoeling is om hulpverzoeken van Gouden Leeuwers zoals bv. wie
kan mij naar het ziekenhuis rijden beantwoord te krijgen. Bewoners
kunnen ook via deze website hun diensten aanbieden.
• Het delen van Informatie via de website over bijvoorbeeld onderhoud en verduurzaming van het huis, of over het zorgaanbod in onze omgeving. We starten met het verzamelen van Informatie voor mensen die zorg nodig hebben en zo lang mogelijk in hun eigen huis willen blijven wonen.

Mogelijke activiteiten :
• Buren-mantelzorg
• Kwetsbare ouderen met levensloopbestendige woningen in een woonservicegebied .
• Dementie thuis, hoe ga je er mee om
• Buurzaam eten, eetclub,
• Koffieochtend
• Lounge ruimte voor jongeren bewoners.
• Buurtborrel
• Stamtafel
• Koor, zanggroep
• Leesclub
• Yogaclub
• Gymclub voor ouderen (fietsen, wandelen in de buurt)
• Filosofiegroep
• Franse conversatie/Engelse conversatie
• Klaverjasclub
• Handwerkclub, schilderclub
• Energiecommissie
• Moderne dans voor 60 jaar en ouder
• Vrijmibo
• Museumbezoek
• Filmavond
• Repair-café
• Wat zijn je rechten en plichten als huurder/huren in de Gouden Leeuw

Vragen aan de bewoners van de Gouden Leeuw :
• Heeft u tijd en zin om af en toe iets voor iemand uit Gouden Leeuw te doen?
• Zou u zelf gebruik willen maken van hulp van iemand uit Gouden Leeuw?
• Wilt u op de hoogte gehouden worden door middel van een nieuwsbrief?
• Zou u zelf een initiatief willen nemen voor een activiteit waar contact met buurtgenoten centraal staat?
• Zou u actief betrokken willen zijn bij de verdere ontwikkeling van Stadsdorp Goud?
Zo ja, laat het ons weten en e-mail naar stadsdorpgoud@gmail.com
Zie voor verdere informatie : https://www.netwerkamsterdamsestadsdorpen.nl/nas/

Gerrit Reijnen, Asha Ramkisoensing, Herman Morssink.