Stadsdorp Geerdinkhof

Doelstelling

De drie doelstellingen van Stadsdorp Geerdinkhof

Als ‘organisatie’ hebben de vrijwilligers van Stadsdorp Geerdinkhof drie doelstellingen:
- Het bedenken en aanbieden van activiteiten waaraan iedereen uit de wijk mee kan doen. Doel is onderling contact tot stand brengen en versterken en het uitwisselen van ervaringen over tal van onderwerpen. Dit gebeurt via digitale nieuwsbrieven. Zo’n 120 buurtbewoners ontvangen de nieuwsbrief die eenmaal in de twee maanden per mail wordt verstuurd. Per activiteit nemen zo’n vier tot maximaal twaalf mensen deel.
- Het organiseren van vraag en aanbod van hulp via de website stadsdorpgeerdinkhof.nl. De bedoeling is om hulpverzoeken van Geerdinkhoffers zoals ‘wie kan mij naar het ziekenhuis rijden’ beantwoord te krijgen. Ook kunnen bewoners via deze website hun diensten aanbieden.
- Het delen van informatie via de website over bijvoorbeeld onderhoud en verduurzaming van het huis, of over het zorgaanbod in onze omgeving. We zijn gestart met het verzamelen van informatie voor mensen die zorg nodig hebben en zo lang mogelijk in hun eigen huis willen blijven wonen.

Over ons logo: de Geerdink-eik
In 2015 heeft een delegatie van Geerdinkhoffers een bezoek gebracht aan de Erve Geerdink te Vasse (Overijssel), waar de Geerdinkhof zijn naam aan te danken heeft. Deze kennismaking was heel plezierig en resulteerde in een geschenk van de eigenaar van de Erve Geerdink aan de Geerdinkhof in Amsterdam Zuidoost: een jonge eikenboom. Deze boom is in het voorjaar van 2017 geplant, rechts van de toegangsweg tot Geerdinkhof.

De boom is afkomstig uit Twente waar, zeker in de dorpen, het ‘naoberschap’ de gewoonste zaak van de wereld is; dat stond model voor het moderne, stedelijke nabuurschap. Daarmee heeft deze Geerdink-eik ook een symbolische waarde voor ons Stadsdorp.

DoelgroepAlle bewoners van Geerdinkhof, Amsterdam Zuidoost
Rechtspositiegeen / nog geen
Geschiedenis

In navolging van stadsdorpen in andere delen van Amsterdam bestaat sinds 2017 ook het ‘Stadsdorp Geerdinkhof’: een initiatief van en voor bewoners om het ideaal van kleinschalige nabuurschap in onze woonwijk Geerdinkhof gestalte te geven.

Aan de oprichting van Stadsdorp Geerdinkhof is in 2017 een enquête voorafgegaan. Zo’n honderd vragenlijsten werden geretourneerd. Op grond daarvan werden de volgende conclusies getrokken:
- bewoners van Geerdinkhof stonden positief tegenover het opzetten van een Stadsdorp Geerdinkhof;
- bijna alle respondenten wilden op de hoogte gehouden worden;
- het merendeel van de respondenten heeft tijd en zin om af en toe iets voor iemand uit de wijk te doen;
een aantal van hen gaf aan zelf gebruik te willen maken van diensten of hulp van iemand uit de wijk; zo niet nu, dan wel in de toekomst.

Stadsdorp Geerdinkhof

In navolging van stadsdorpen in andere delen van Amsterdam bestaat sinds 2017 ook het ‘Stadsdorp Geerdinkhof’: een initiatief van en voor bewoners om het ideaal van kleinschalige nabuurschap in onze woonwijk Geerdinkhof gestalte te geven.

Aan de oprichting van Stadsdorp Geerdinkhof is in 2017 een enquête voorafgegaan. Zo’n honderd vragenlijsten werden geretourneerd. Op grond daarvan werden de volgende conclusies getrokken:

  • bewoners van Geerdinkhof stonden positief tegenover het opzetten van een Stadsdorp Geerdinkhof; bijna alle respondenten wilden op de hoogte gehouden worden;
  • het merendeel van de respondenten heeft tijd en zin om af en toe iets voor iemand uit de wijk te doen;
  • een aantal van hen gaf aan zelf gebruik te willen maken van diensten of hulp van iemand uit de wijk; zo niet nu, dan wel in de toekomst.

De drie doelstellingen van Stadsdorp Geerdinkhof

Als ‘organisatie’ hebben de vrijwilligers van Stadsdorp Geerdinkhof drie doelstellingen:

  • Het bedenken en aanbieden van activiteiten waaraan iedereen uit de wijk mee kan doen. Doel is onderling contact tot stand brengen en versterken en het uitwisselen van ervaringen over tal van onderwerpen. Dit gebeurt via digitale nieuwsbrieven. Zo’n 120 buurtbewoners ontvangen de nieuwsbrief die eenmaal in de twee maanden per mail wordt verstuurd. Per activiteit nemen zo’n vier tot maximaal twaalf mensen deel.
  • Het organiseren van vraag en aanbod van hulp via de website stadsdorpgeerdinkhof.nl. De bedoeling is om hulpverzoeken van Geerdinkhoffers zoals ‘wie kan mij naar het ziekenhuis rijden’ beantwoord te krijgen. Ook kunnen bewoners via deze website hun diensten aanbieden.
  • Het delen van informatie via de website over bijvoorbeeld onderhoud en verduurzaming van het huis, of over het zorgaanbod in onze omgeving. We zijn gestart met het verzamelen van informatie voor mensen die zorg nodig hebben en zo lang mogelijk in hun eigen huis willen blijven wonen.

Over ons logo: de Geerdink-eik

In 2015 heeft een delegatie van Geerdinkhoffers een bezoek gebracht aan de Erve Geerdink te Vasse (Overijssel), waar de Geerdinkhof zijn naam aan te danken heeft. Deze kennismaking was heel plezierig en resulteerde in een geschenk van de eigenaar van de Erve Geerdink aan de Geerdinkhof in Amsterdam Zuidoost: een jonge eikenboom. Deze boom is in het voorjaar van 2017 geplant, rechts van de toegangsweg tot Geerdinkhof.

De boom is afkomstig uit Twente waar, zeker in de dorpen, het ‘naoberschap’ de gewoonste zaak van de wereld is; dat stond model voor het moderne, stedelijke nabuurschap. Daarmee heeft deze Geerdink-eik ook een symbolische waarde voor ons Stadsdorp.

Zie voor verdere informatie: www.stadsdorpgeerdinkhof.nl                                  

Geschiedenis

In navolging van stadsdorpen in andere delen van Amsterdam bestaat sinds 2017 ook het ‘Stadsdorp Geerdinkhof’: een initiatief van en voor bewoners om het ideaal van kleinschalige nabuurschap in onze woonwijk Geerdinkhof gestalte te geven.

Aan de oprichting van Stadsdorp Geerdinkhof is in 2017 een enquête voorafgegaan. Zo’n honderd vragenlijsten werden geretourneerd. Op grond daarvan werden de volgende conclusies getrokken:
- bewoners van Geerdinkhof stonden positief tegenover het opzetten van een Stadsdorp Geerdinkhof;
- bijna alle respondenten wilden op de hoogte gehouden worden;
- het merendeel van de respondenten heeft tijd en zin om af en toe iets voor iemand uit de wijk te doen;
een aantal van hen gaf aan zelf gebruik te willen maken van diensten of hulp van iemand uit de wijk; zo niet nu, dan wel in de toekomst.

Rechtspositie

geen / nog geen

Werkgebied

De wijk Geerdinkhof in Amsterdam Zuidoost.

Doelstelling

De drie doelstellingen van Stadsdorp Geerdinkhof

Als ‘organisatie’ hebben de vrijwilligers van Stadsdorp Geerdinkhof drie doelstellingen:
- Het bedenken en aanbieden van activiteiten waaraan iedereen uit de wijk mee kan doen. Doel is onderling contact tot stand brengen en versterken en het uitwisselen van ervaringen over tal van onderwerpen. Dit gebeurt via digitale nieuwsbrieven. Zo’n 120 buurtbewoners ontvangen de nieuwsbrief die eenmaal in de twee maanden per mail wordt verstuurd. Per activiteit nemen zo’n vier tot maximaal twaalf mensen deel.
- Het organiseren van vraag en aanbod van hulp via de website stadsdorpgeerdinkhof.nl. De bedoeling is om hulpverzoeken van Geerdinkhoffers zoals ‘wie kan mij naar het ziekenhuis rijden’ beantwoord te krijgen. Ook kunnen bewoners via deze website hun diensten aanbieden.
- Het delen van informatie via de website over bijvoorbeeld onderhoud en verduurzaming van het huis, of over het zorgaanbod in onze omgeving. We zijn gestart met het verzamelen van informatie voor mensen die zorg nodig hebben en zo lang mogelijk in hun eigen huis willen blijven wonen.

Over ons logo: de Geerdink-eik
In 2015 heeft een delegatie van Geerdinkhoffers een bezoek gebracht aan de Erve Geerdink te Vasse (Overijssel), waar de Geerdinkhof zijn naam aan te danken heeft. Deze kennismaking was heel plezierig en resulteerde in een geschenk van de eigenaar van de Erve Geerdink aan de Geerdinkhof in Amsterdam Zuidoost: een jonge eikenboom. Deze boom is in het voorjaar van 2017 geplant, rechts van de toegangsweg tot Geerdinkhof.

De boom is afkomstig uit Twente waar, zeker in de dorpen, het ‘naoberschap’ de gewoonste zaak van de wereld is; dat stond model voor het moderne, stedelijke nabuurschap. Daarmee heeft deze Geerdink-eik ook een symbolische waarde voor ons Stadsdorp.

Doelgroep

Alle bewoners van Geerdinkhof, Amsterdam Zuidoost